cookbook

html5 css3 – responsive patterns

Maj 26th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

html5 css3 – responsive patterns:
http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/patterns.html


c3js świetna biblioteka do wykresów

Maj 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 + HTML5 + JS świetna biblioteka do wykresów:
http://c3js.org/


CSS3 Flexbox Complete Guide

Maj 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 Flexbox Complete Guide:
http://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


HTML5 Application Cache

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

HTML5 Application Cache:
1. http://www.html5rocks.com/en/tutorials/appcache/beginner/
2. http://blog.kamilbrenk.pl/tworzenie-aplikacji-z-html5-offline/


Social Media Buttons – load async

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Social Media Buttons – load async:
http://css-tricks.com/thinking-async/


javascript eval vs new Function

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

1. http://www.2ality.com/2014/01/eval.html
2. http://javascript.about.com/library/bleval.htm

eval(javascriptCode)

new Function(param1, …, paramN, funcBody)


Javascript call vs apply vs bind

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Javascript: call vs apply vs bind:
http://geekabyte.blogspot.com/2013/09/how-to-use-call-apply-and-bind-in.html

.call()
.call() allows the calling of a function in a way that this can be specified, while also passing in required arguments, if any, to the function.

.apply()
.apply() is very similar to .call(), just that it requires you to specify the passed arguments to the function as arrays.

.bind()
.bind() is quite different from .call() and .apply(). It also allows you to determine what the value of this would be, but it does not call the function but returns an exact copy of the function but with the specified this bound appropriately.


CSS3 wyśrodkowywanie okienek

Maj 7th, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Różne metody wyśrodkowywania okienek (np. modalnych) w CSS3:
http://blog.themeforest.net/tutorials/vertical-centering-with-css/


Postgresql – O/R Modeling

Kwiecień 23rd, 2014 | Posted in cookbook, Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Postgresql – O/R Modeling:

1. http://ledgersmbdev.blogspot.com/2012/08/intro-to-postgresql-as-object.html
2. http://ledgersmbdev.blogspot.com/2012/08/postgresql-or-modelling-part-2-intro-to.html
3. http://ledgersmbdev.blogspot.com/2012/08/postgresql-or-modelling-part-3-table.html


CSS3 – pseudoselectors

Kwiecień 23rd, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 pseudoselectors:
http://css-tricks.com/pseudo-class-selectors/


CSS3 HexTool Color Generator

Kwiecień 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 HexTool Color Generator:
http://hexcolortool.com/


CSS3 overlay modal window example

Kwiecień 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 Overlay modal window example:
http://tympanus.net/codrops/2013/11/07/css-overlay-techniques/
http://demo.agektmr.com/dialog/


html5 Iframe postmessage

Kwiecień 11th, 2014 | Posted in cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

html5 Iframe postmessage:
http://benvinegar.github.io/seamless-talk/#/


IIS Url Rewriting Tips And Trics

Kwiecień 10th, 2014 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

IIS Url Rewriting Tips And Trics:
http://ruslany.net/2009/04/10-url-rewriting-tips-and-tricks/


CSS3 animation generator

Kwiecień 8th, 2014 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 animation generator:
http://coveloping.com/tools/css-animation-generator


Social Media Sharing Buttons

Kwiecień 8th, 2014 | Posted in blog, cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Social Media Sharing Buttons:
1. http://www.paulund.co.uk/social-sharing-links
2. http://andornagy.com/flat-social-sharing-buttons-with-css/


LINQ to SQL Patterns

Kwiecień 7th, 2014 | Posted in cookbook, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

LINQ to SQL Patterns:
http://www.codeproject.com/Articles/26657/Simple-LINQ-to-SQL-in-C


Porównywanie obiektów w javascript == vs ===

Marzec 23rd, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Porównywanie obiektów w javascript == vs ===

http://designpepper.com/blog/drips/object-equality-in-javascript.html


ZeroMQ via C# – Pub Sub Pattern

Marzec 8th, 2014 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuł i tutorial:
http://www.codeproject.com/Articles/514959/ZeroMQ-via-Csharp-Multi-part-messages-JSON-and-Syn

pubsubc#


Nginx Java Closures Module

Luty 25th, 2014 | Posted in cookbook, nginx | | Komentowanie nie jest możliwe

Coś dla miłośników języka Java, Closures oraz serwera Nginx:
http://java.dzone.com/articles/develope-high-performance


JavaScript array functions in modern browser

Luty 21st, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript Array Functions in modern browser:

http://tech.pro/tutorial/1834/working-with-es5-javascript-array-functions-in-modern-and-legacy-browsers


HTML5 WebRTC

Luty 14th, 2014 | Posted in cloud computing, cookbook, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy artykuł o WebRTC w Html5:
http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/datachannels/


Mac OS X – Rip DVD to iso

Luty 6th, 2014 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Run in Terminal:

$ sudo diskutil list
$ sudo umount /dev/disk1
$ dd if=/dev/disk1 of=dvd-disk.iso


JavaScript Comparison Table

Styczeń 31st, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript Comparison Table:
http://dorey.github.io/JavaScript-Equality-Table/

Read more …


Javascript 45 pomocnych tricków

Styczeń 7th, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo praktyczny i pożyteczny wpis:
http://flippinawesome.org/2013/12/23/45-useful-javascript-tips-tricks-and-best-practices/

Zrzut ekranu 2014-01-07 o 14.51.07


JavaScript – historia „type of null”

Styczeń 5th, 2014 | Posted in blog, cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript – historia „type of null”:
http://www.2ality.com/2013/10/typeof-null.html


HTML5 – zbiór wszystkich zdarzeń (DOM Events Specification) w jednym miejscu

Listopad 1st, 2013 | Posted in cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Zbiór wszystkich zdarzeń występujących w przetwarzanych dokumentach html5 (tzw. DOM Events Specifications) w jednym miejscu (zawsze tego szukam):
Read more …


Teoria Podejmowania Decyzji / Komputerowe Wspomaganie Decyzji – zasada GIGO

Listopad 1st, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, procesy biznesowe, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Teoria Podejmowania Decyzji / Komputerowe Wspomaganie Decyzji – zasada GIGO, czyli Garbage In, Garbage Out (po polsku: Śmieć na Wejściu, Śmieć na Wyjściu, albo bardziej dosadnie, żeby zachować oryginalne literki w skrócie GIGO: g..no inputujesz, g..no otrzymujesz na wyjściu), maksyma przypominająca, że wyniki przetwarzania błędnych danych będą błędne nawet wtedy, gdy procedura przetwarzania była poprawna.
Read more …


Latex To HTML5

Październik 30th, 2013 | Posted in cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawa biblioteka: http://latex2html5.com/


Wizualizacja wzorca projektowego Promises

Październik 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Świetny artykuł i wizualizacja zasady działania dla wzorca projektowego Promises:
http://flippinawesome.org/2013/10/14/a-simple-visual-model-for-promises/
Read more …


Szkółka Node.js – dla początkujących

Październik 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajny kurs Node.js dla początkujących:
http://nodeschool.io/


Uruchamianie Node.js z poziomu serwera IIS (Microsoft)

Październik 19th, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy komponent wykorzystywany do uruchamiania aplikacji node.js z poziomu serwera IIS firmy Microsoft:
https://github.com/tjanczuk/iisnode


CSS3 – selektory, które warto znać i zapamiętać

Październik 16th, 2013 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 – selektory, które warto znać i zapamiętać
1. http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/the-30-css-selectors-you-must-memorize/
2. http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


Chmura dla Startupów

Październik 16th, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawa oferta firmy e24cloud skierowana do startupów:

1. http://chmuradlastartupow.pl/
2. http://www.e24cloud.com/pl/Poznaj-nas/Aktualnosci/Chmura-dla-startupow


MongoDB – x509 Authentication

Październik 16th, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy wpis na temat x509 Authentication w MongoDB:
http://craiggwilson.com/2013/10/09/ssl-client-certificates/


JavaScript Closure

Październik 12th, 2013 | Posted in cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

What Is A Closure?

Read more …


NGINX + MONO = serwowanie ASP.NET na Linux/Unix

Wrzesień 30th, 2013 | Posted in .net, blog, cloud computing, cookbook, nginx, REST, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy przykład serwowania aplikacji ASP.NET (nie mylić z Akademią Sztuk Pięknych):

http://thecodedecanter.wordpress.com/2013/06/22/hosting-websharperasp-net-apps-on-linux-with-mono-nginx/


MongoDB – silnik wyszukiwania w przeglądarce

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy projekt, wykorzystujący składnię silnika wyszukiwania MongoDB w przeglądarce:
Read more …


Postgresql – partycjonowanie tabel

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook, Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuły pokazujące jak partycjonować tabele w bazie PostgreSQL:
1. http://www.if-not-true-then-false.com/2009/partitioning-large-postgresql-tables-and-handle-millions-of-rows-efficiently-and-quickly/

2. http://www.linuxforu.com/2012/01/partitioning-in-postgresql/


HTML5 – obsługa atrybutów pół formularzy

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Test na sprawdzenie obsługi nowych atrybutów formularzy wprowadzonych w specyfikacji HTML5 przez przeglądarkę WWW:
https://www.miketaylr.com/code/input-type-attr.html


MongoDB – instalacja w ubuntu 12.04

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Instalacja MongoDB w Ubuntu 12.04:
http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/


NodeJS – aktualizacja do najnowszej wersji

Wrzesień 18th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

NodeJS – aktualizacja do najnowszej wersji:
1. instalujemy aplikacje n, za pomocą polecenia: npm install -g n
2. wykonujemy polecenie: n stable i mamy ostatnią stabilną wersję frameworka node.js
3. zaistalowaną wersję node.js w systemie sprawdzamy poleceniem: node -v

źródło: https://github.com/visionmedia/n


MongoDB – Hydra (sharded collection copier)

Wrzesień 14th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajne narzędzie do kopiowania kolekcji dla bazy MongoDB:
https://github.com/dropbox/hydra


CSS3 – Full Text Search

Wrzesień 12th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy mechanizm wyszukiwania treści (Full Text Search) w html za pomocą selektorów CSS3:
http://redotheweb.com/2013/05/15/client-side-full-text-search-in-css.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


MongoDB – Aggregation Framework

Wrzesień 4th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy podręcznik dla Aggregation Framework bazy MongoDB:
http://docs.mongodb.org/master/MongoDB-aggregation-guide.pdf


web.gov.pl – ciekawe ebooki

Sierpień 27th, 2013 | Posted in cookbook, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawe ebooki / opracowania dotyczące ebiznesu na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.web.gov.pl/e-booki/272_1228_e-booki.html
Read more …


„Sukces W Relacjach” – Alex Barszczewski

Sierpień 27th, 2013 | Posted in blog, cookbook, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Szykuje się ciekawa książka autorstwa Alexa Barszczewskiego „Sukces w Relacjach Międzyludzkich”: http://www.sukceswrelacjach.pl/
Read more …


Postgresql – zmiana 1 linijki, 100x szybciej

Sierpień 27th, 2013 | Posted in cookbook, Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy przykład pokazujący jak zmiana jednej linii w zapytaniu SQL może wpłynąć znacząco na wydajność (x100):
http://www.datadoghq.com/2013/08/100x-faster-postgres-performance-by-changing-1-line/

Ogólnie zawsze warto zaprzyjaźnić się z wszelkiego rodzaju profilerami i explainem ;-)


Postgresql – JavaScript functions

Sierpień 27th, 2013 | Posted in cookbook, Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka ciekawych funkcji javascript rozszerzających możliwości postgresql:
http://www.craigkerstiens.com/2013/06/25/javascript-functions-for-postgres/


Modele zarządzania – infografika

Sierpień 27th, 2013 | Posted in blog, cookbook, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

źrodło: http://www.business2community.com/infographics/the-great-management-revolution-infographic-0594783
Read more …


Kolory vs Psychologia

Sierpień 27th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawa infografika pokazująca wpływ i znaczenie kolorów na odbiór przez użytkownika:
http://www.amara.com/luxpad/inspiration/colour-psychology/
Read more …


Obywatel Piszczyk – ówczesne BI (business inteligence) ;-)

Sierpień 25th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

„Obywatel Piszczyk” – ówczesne podejście do BI (business intelligence):
Read more …


CSS3 Selectors

Sierpień 25th, 2013 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka linków dotyczących tematu selektorów w CSS3 – potężne narzędzie ;-)

1. http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/complex-selectors
2. http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp
3. http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/the-30-css-selectors-you-must-memorize/


JavaScript – Deferred and Promises

Sierpień 25th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Dwa ciekawe artykuły dotyczące zagadnienia dotyczące wzorca Deffered i Promises:

1. http://modernjavascript.blogspot.co.uk/2013/08/promisesa-understanding-by-doing.html
2. http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/gg723713.aspx


JavaScript – WTF ?! Duck ;-)

Sierpień 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawa prezentacja pokazująca możliwości języka JavaScript:
https://speakerdeck.com/anguscroll/how-we-learned-to-stop-worrying-and-love-javascript
Szczególnie rozbawił mnie slajd z krokodylem i kaczką dotyczący hierarchii klas oraz tzw. duck typing ;-)


Modern JavaScript

Sierpień 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Modern JavaScript – bardzo ciekawy blog pokazujący różne ciekawe nowe możliwości języka JavaScript:
http://modernjavascript.blogspot.co.uk/


Sublime Text – Wersja 3

Sierpień 22nd, 2013 | Posted in cookbook, css3, git, html5, javascript, nginx, node.js | | Komentowanie nie jest możliwe

Sublime Text – Wersja 3 – jedno z moich ulubionych IDE i co najważniejsze: działa na wszystkich wiodących OS: http://www.sublimetext.com/3

Po zainstalowaniu kilku pluginów mamy naprawdę potężny kombajn ;-) W przypadku pracy potrzeby edycji plików na serwerze polecam plugin sftp i pracę przez tunel ssh.

W moim przypadku powoli wypiera Komodo, jeszcze przyglądam się z ciekawością edytorowi Brackets Sprint (oparty na javascript – jak się rozwinie z pluginami do poziomu sublime to się przesiądę ;-D)


Handlebars.js – wprowadzenie

Sierpień 19th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka ciekawych linków dotyczących silnika szablonów Handlebars.js (http://handlebarsjs.com/):

1.http://blog.teamtreehouse.com/getting-started-with-handlebars-js
2.http://blog.teamtreehouse.com/handlebars-js-part-2-partials-and-helpers
3.http://blog.teamtreehouse.com/handlebars-js-part-3-tips-and-tricks


Handlebars.js – 100 przydatnych dodatków

Sierpień 19th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Biblioteka 100 przydatnych dodatków do silnika Handlebars.js:
http://assemble.io/helpers/


CSS3 – FlexBox

Sierpień 9th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 FlexBox – jeden z ciekawszych sposobów budowania layoutów w HTML5, szczególnie na potrzeby Flat UI i MetroUI.
Read more …


HTML5 kompresory online

Sierpień 9th, 2013 | Posted in cookbook, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo dobre kompresory online dla plików html5:
1. http://www.willpeavy.com/minifier/
2. http://htmlcompressor.com/compressor/
3. http://prettydiff.com/
4. http://kangax.github.io/html-minifier/


CSS3 – kompresory online

Sierpień 9th, 2013 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo dobre kompresory online dla plików css3:
1. http://refresh-sf.com/yui/
2. http://devilo.us/


CSS3 – generowanie siatki pomocniczej

Sierpień 8th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 – poniżej przykład jak wygenerować siatkę pomocniczą do wyświetlenia w tle strony (w czystym CSS3, bez zewnętrznych wspomagaczy).
Read more …


System ERP – diagram

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy diagram przedstawiający podstawowe moduły składowe typowego systemu ERP:

Read more …


JavaScript – dziedziczenie realizowane przez prototypy

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, cookbook, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript – dziedziczenie realizowane przez prototypy – zachęcam do zapoznania się z innym podejściem niż zazwyczaj klasyczne podejście jest wpajane na zajęciach z OOP (bleeeee…). Takie nowe podejście daje potężne możliwości ;-)

źrodło: http://bonsaiden.github.io/JavaScript-Garden/pl/#object.prototype

„Choć jest to często uważane za jedną ze słabości języka JavaScript, prototypowy model dziedziczenia, jest w rzeczywistości potężniejszy od klasycznego modelu. Na przykład stworzenia klasycznego modelu na podstawie modelu prototypowego jest dość proste, podczas gdy zrobienie odwrotnego przekształcenie to o wiele trudniejsze zadanie…”


JavaScript – optymalizacja i kompilacja skryptów

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cookbook, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam narzędzie do optymalizacji i kompilacji skryptów JavaScript: http://closure-compiler.appspot.com/home
Read more …


JavaScript Module Pattern

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Wzorzec modułu w JavaScript – przenośny, zgodny z AMD (Asynchronous Module Definition), uruchamia się w :Node.js, przeglądarce internetowej (zgodnej z ECMA5), oraz jako bilioteka rozszerzająca możliwości plv8 bazy PostgreSQL 9.2
Read more …


eBooki dla programistów – it-ebooks.info

Lipiec 31st, 2013 | Posted in blog, cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam stronkę z eBookami dla programistów: http://it-ebooks.info/

Żeby przejrzeć sobie publikację np. dotyczące JavaScript wpisujemy: http://it-ebooks.info/search/?q=javascript&type=title


Natywne wsparcie Base64 w przeglądarce WWW

Lipiec 31st, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Natywne wsparcie kodowania Base64 w przeglądarce WWW:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/window.atob
Read more …


APIGEE.COM – zestaw ciekawych eBooków

Lipiec 31st, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, REST, startup, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam stronę apigee.com, która zawiera bardzo ciekawą sekcę „best practices” z eBookami dotyczącymi szeroko rozumianego zagadnienia tworzenia API oraz tematów pokrewnych z tym związanych:
http://apigee.com/about/api-best-practices/all/ebook


NGINX – własne CA + CLIENT SIDE SSL

Lipiec 31st, 2013 | Posted in blog, cloud computing, cookbook, nginx, REST, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy sposób na realizację centrum autoryzacji z NGINX i wykorzystanie do autoryzacji certyfikatów ssl po stronie klienta:
http://blog.nategood.com/client-side-certificate-authentication-in-ngi

Dodatkowe informacje:
1. Jak wygenerować CSR: http://www.digicert.com/csr-creation-nginx.htm
2. Jak zainstalować certyfikat SSL: http://www.digicert.com/ssl-certificate-installation-nginx.htm


Projekt Orli Dom – Godło i Barwy Narodowe

Lipiec 3rd, 2013 | Posted in blog, cookbook, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam ten projekt wszystkim, którzy będą potrzebowali w swojej pracy skorzystać z materiałów graficznych dotyczących barw narodowych oraz naszego godła: http://www.orlidom.pl/ – dziękuję Panie Andrzeju za włożoną pracę i trud oraz próby uporządkowania tego tematu oraz mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zobaczę efekty Pana pracy w naszych urzędach i placówkach publicznych oraz w mediach elektronicznych z nimi związanymi.

Read more …


MSSQL 2012 – Import Danych z Excel-a

Czerwiec 19th, 2013 | Posted in blog, cookbook, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Sposób na import danych z pliku Excel-a do bazy Microsoft SQL Server 2012 (z niższymi wersjami też działa) za pomocą języka T-SQL:

Read more …


Kursy UX: Metro UI / Windows 8

Czerwiec 15th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Podaję linki do świetnych i darmowych kursów tworzenia interefejsów UX w stylu MetroUI / Windows 8:

0. Kurs Windows 8 UI – http://www.eduweb.pl/kursy/windows/windows-8-ui.html
1. Projektowanie aplikacji w stylu Metro – http://channel9.msdn.com/Series/Projektowanie-aplikacji-w-stylu-Metro


FreeBSD: Jails / LINUX: Kontenery LXC

Czerwiec 14th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Wszystkim tym, którym brakowało w Linuxie funkcjonalności Jails z dystrubucji FreeBSD, a nie chcieli się bawić w chroot-owanie i inne cuda, polecam poniższą prezentację dotyczącą kontenerów LXC:

http://www.megiteam.pl/blog/2012/03/12/lxc-kontener-pingwinow/


RSync – Klonowanie Maszyn

Czerwiec 14th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

W celu przyśpieszenia prac programistycznych i przygotowania środowiska deweloperskiego często stosuję RSync do synchronizacji / klonowania maszyn (Linux, FreeBSD, OpenBSD).

Read more …


Jak odczytać automatycznie wyliczaną wartość elementu LI wg reguł zdefiniowanych w CSS ?

Czerwiec 5th, 2013 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

W czasach obecnie nastającej mody na HTML5, CSS3 oraz wykorzystywania ich możliwości jakie nam oferują podczas budowania interfejsów webowych (natywne wsparcie w przeglądarce, responsywne layouty, itp) stajemy przed problem, jak dobrać się do tych dobrodziejstw z poziomu javascript ?

Read more …


bash: minimalizacja rozmiaru plików js i css

Sierpień 19th, 2011 | Posted in bash, blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Dwa proste skrypty, wykorzystujące wyrażenia regularne, do uruchomienia w bashu. Służą do minimalizacji plików js i css przed wdrożeniem na środowisku produkcyjnym. Mają za zadanie usunąć komentarze, puste linie i białe znaki (entery, tabulatory, znak karetki, itp)
Read more …


WWF: Designer w Aplikacji Desktopowej

Sierpień 6th, 2011 | Posted in .net, blog, cookbook, procesy biznesowe, wwf | | Komentowanie nie jest możliwe

Zachęcam do zapoznania się z rozdziałem 17 książki: Pro WF Windows Workflow in .NET 4 wydawnictwa apress.

Jest tam przedstawione bardzo fajne rozwiązanie, jak we własnej aplikacji desktopowej dodać funkcjonalność projektowania i przeglądania wcześniej stworzonych procesów biznesowych wykorzystujących framework WWF firmy Microsoft.
Read more …


Uruchomienie Servletów Javy za pomocą Grizzly

Sierpień 5th, 2011 | Posted in blog, cookbook, grizzly, jee, nginx, servlet | | Komentowanie nie jest możliwe

Ostatnio zastanawiałem się, jak uruchomić servlety javy za pomocą jakiegoś lekkiego narzędzia, bez konieczności używania dosyć pamięciożernych rozwiązań typu jetty, tomcat, glassfish czy jboss – mają one swoje zalety, jednak ja nie potrzebuję aż takiej rozbudowanej funkcjonalności.
Read more …


Categories sidebar

This is a temporary sidebar. Please go to Appearance >> Widgets to configure it.