blog

JavaScript – form validation API

Maj 28th, 2014 | Posted in css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript – form validation API:
http://www.sitepoint.com/html5-forms-javascript-constraint-validation-api/


html5 css3 – responsive patterns

Maj 26th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

html5 css3 – responsive patterns:
http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/patterns.html


fun with javascript native array

Maj 23rd, 2014 | Posted in javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

fun with javascript native array:

http://flippinawesome.org/2013/11/25/fun-with-javascript-native-array-functions/


HTML5 Web platform: Browser technologies

Maj 23rd, 2014 | Posted in html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

HTML5 Web platform: Browser technologies:
http://platform.html5.org/


Postgresql 9.4 – nowe funkcjonalności

Maj 22nd, 2014 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Postgresql 9.4 – nowe funkcjonalności:

http://www.slideshare.net/xzilla/postgres94-first-look?ref=http://www.xzilla.net/blog/2014/May/Postgres-9-dot-4-A-First-Look.html

wersja produkcyjna jest zapowiadana na wrzesień ;-)


Zombie.JS – testowanie kodu przeglądarki w Node.JS

Maj 17th, 2014 | Posted in javascript, node.js | | Komentowanie nie jest możliwe

Zombie.JS – testowanie kodu przeglądarki w Node.JS:
http://zombie.labnotes.org/


JavaScript Tools – mind map

Maj 17th, 2014 | Posted in javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript-Tools

source:https://www.codefellows.org/blogs/complete-list-of-javascript-tools


c3js świetna biblioteka do wykresów

Maj 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 + HTML5 + JS świetna biblioteka do wykresów:
http://c3js.org/


CSS3 Flexbox Complete Guide

Maj 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 Flexbox Complete Guide:
http://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


HTML5 Manifest / Cache Validator Online

Maj 15th, 2014 | Posted in html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

HTML5 Manifest / Cache Validator Online:
http://manifest-validator.com/


HTML5 Application Cache

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

HTML5 Application Cache:
1. http://www.html5rocks.com/en/tutorials/appcache/beginner/
2. http://blog.kamilbrenk.pl/tworzenie-aplikacji-z-html5-offline/


Social Media Buttons – load async

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Social Media Buttons – load async:
http://css-tricks.com/thinking-async/


javascript eval vs new Function

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

1. http://www.2ality.com/2014/01/eval.html
2. http://javascript.about.com/library/bleval.htm

eval(javascriptCode)

new Function(param1, …, paramN, funcBody)


Javascript eval vs json.parse

Maj 15th, 2014 | Posted in javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Javascript – eval vs json.parse:
http://jsperf.com/eval-or-json-parse


Javascript call vs apply vs bind

Maj 15th, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Javascript: call vs apply vs bind:
http://geekabyte.blogspot.com/2013/09/how-to-use-call-apply-and-bind-in.html

.call()
.call() allows the calling of a function in a way that this can be specified, while also passing in required arguments, if any, to the function.

.apply()
.apply() is very similar to .call(), just that it requires you to specify the passed arguments to the function as arrays.

.bind()
.bind() is quite different from .call() and .apply(). It also allows you to determine what the value of this would be, but it does not call the function but returns an exact copy of the function but with the specified this bound appropriately.


REST API Tutorial

Maj 15th, 2014 | Posted in REST | | Komentowanie nie jest możliwe

REST API Tutorial:
http://www.restapitutorial.com/


Handlebars.js – ciekawy wpis

Maj 14th, 2014 | Posted in javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Handlebars.js – ciekawy wpis:
http://code.tutsplus.com/tutorials/handlebarsjs-a-behind-the-scenes-look–net-32678


Vanilla JS rulez (~jQuery) ;-)

Maj 8th, 2014 | Posted in css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

0. http://youmightnotneedjquery.com/

1. http://flippinawesome.org/2014/05/05/replacing-jquery-with-vanilla-javascript/
2. http://alistapart.com/blog/post/choosing-vanilla-javascript
3. http://www.smashingmagazine.com/2013/10/06/inside-the-box-with-vanilla-javascript/
4. http://sighjavascript.tumblr.com/
5. https://docs.google.com/document/d/1LPaPA30bLUB_publLIMF0RlhdnPx_ePXm7oW02iiT6o/edit?pli=1
;-)


CSS3 wyśrodkowywanie okienek

Maj 7th, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Różne metody wyśrodkowywania okienek (np. modalnych) w CSS3:
http://blog.themeforest.net/tutorials/vertical-centering-with-css/


CSS3 Template i Grid Layout

Maj 2nd, 2014 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

1. specyfikacja css3 template layout: http://www.w3.org/TR/css3-layout/

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 10.09.03

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 10.08.55

2. specyfikacja css3 grid layout: http://dev.w3.org/csswg/css-template/

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 10.09.45

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 10.09.33

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 10.09.23


CSS3 FlexBox Layout

Maj 2nd, 2014 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

1. Eksplorer: http://bennettfeely.com/flexplorer/
2. Ciekawa prezentacja nt. flexbox: http://www.slideshare.net/stopsatgreen/the-home-of-tomorrow-css-layouts
3. Shims flexbox model dla starszych przeglądarek: https://github.com/doctyper/flexie
4. Wsparcie flexbox model dla przeglądarek: http://caniuse.com/#search=flexbox
5. Przykłady rozwiązań wzorców opartych na flexbox model: http://philipwalton.github.io/solved-by-flexbox/
6. O FlexBox model na stronach firmy Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/hh673531(v=vs.85).aspx

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 10.15.40

Zrzut ekranu 2014-05-02 o 10.15.26


Postgresql – O/R Modeling

Kwiecień 23rd, 2014 | Posted in cookbook, Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Postgresql – O/R Modeling:

1. http://ledgersmbdev.blogspot.com/2012/08/intro-to-postgresql-as-object.html
2. http://ledgersmbdev.blogspot.com/2012/08/postgresql-or-modelling-part-2-intro-to.html
3. http://ledgersmbdev.blogspot.com/2012/08/postgresql-or-modelling-part-3-table.html


CSS3 – pseudoselectors

Kwiecień 23rd, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 pseudoselectors:
http://css-tricks.com/pseudo-class-selectors/


PostgreSQL vs MSSQL

Kwiecień 18th, 2014 | Posted in Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

PostgreSQL vs MSSQL:
http://datachomp.com/archives/top-10-reasons-i-like-postgres-over-sql-server/


CSS3 HexTool Color Generator

Kwiecień 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 HexTool Color Generator:
http://hexcolortool.com/


CSS3 overlay modal window example

Kwiecień 17th, 2014 | Posted in cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 Overlay modal window example:
http://tympanus.net/codrops/2013/11/07/css-overlay-techniques/
http://demo.agektmr.com/dialog/


Responsive Email Pattern

Kwiecień 17th, 2014 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Responsive Email Pattern:
http://responsiveemailpatterns.com/


html5 Iframe postmessage

Kwiecień 11th, 2014 | Posted in cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

html5 Iframe postmessage:
http://benvinegar.github.io/seamless-talk/#/


IIS Url Rewriting Tips And Trics

Kwiecień 10th, 2014 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

IIS Url Rewriting Tips And Trics:
http://ruslany.net/2009/04/10-url-rewriting-tips-and-tricks/


CSS3 animation generator

Kwiecień 8th, 2014 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 animation generator:
http://coveloping.com/tools/css-animation-generator


Social Media Sharing Buttons

Kwiecień 8th, 2014 | Posted in blog, cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Social Media Sharing Buttons:
1. http://www.paulund.co.uk/social-sharing-links
2. http://andornagy.com/flat-social-sharing-buttons-with-css/


LINQ to SQL Patterns

Kwiecień 7th, 2014 | Posted in cookbook, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

LINQ to SQL Patterns:
http://www.codeproject.com/Articles/26657/Simple-LINQ-to-SQL-in-C


10 błędów początkujących programistów JavaScript

Kwiecień 7th, 2014 | Posted in javascript, node.js | | Komentowanie nie jest możliwe

10 błędów początkujących programistów JavaScript:
http://tutorialzine.com/2014/04/10-mistakes-javascript-beginners-make/


UX Design – zbiór ciekawych linków

Kwiecień 7th, 2014 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

UX Design – zbiór ciekawych linków:
https://medium.com/design-ux/799d16952a56


ExtJS (sencha) wersja 5

Kwiecień 5th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

szykuje się nowa już 5 wersja frameworka ExtJs 5 (teraz nazywanego sencha):
http://docs.sencha.com/extjs/5.0.0/whats_new/5.0/whats_new.html

Z głównych zmian wygląda na to, że odchodzą od wzorca MVC na rzecz wzorca MVVM.

mvclayout2

mvclayout3


html5 – edycja stron www w przeglądarce

Kwiecień 5th, 2014 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

przykłady edycji strony www bezpośrednio w przeglądarce (tryb contenteditable):
1. http://www.quirksmode.org/dom/execCommand/
2. https://developer.mozilla.org/pl/docs/Rich-Text_Editing_in_Mozilla

przeglądarki obsługujące i wspierające tryb contenteditable:
http://caniuse.com/contenteditable


dialog – nowy element w html5

Kwiecień 5th, 2014 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

<dialog> – nowy element w html5 oraz przykłady użycia: http://demo.agektmr.com/dialog/


coveloping – ciekawe narządzia dla webdeveloperów

Kwiecień 5th, 2014 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

coveloping – ciekawe narządzia dla webdeveloperów:
http://coveloping.com/tools/css-animation-generator


Node.js na serwerze IIS 8.1

Marzec 31st, 2014 | Posted in blog, cloud computing, javascript, node.js, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy artykuł pokazujący różnicę wydajności przy dwóch różnych podejściach do uruchomienia node.js na serwerze IIS 8.1:

http://tomasz.janczuk.org/2013/07/application-initialization-of-nodejs.html


Polska w liczbach – ciekawa infografika

Marzec 23rd, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Polska w liczbach – bardzo ciekawa infografika pokazująca jak to u nas obecnie wygląda sytuacja demograficzna:
Read more …


Porównywanie obiektów w javascript == vs ===

Marzec 23rd, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Porównywanie obiektów w javascript == vs ===

http://designpepper.com/blog/drips/object-equality-in-javascript.html


35 lat na karku ;-)

Marzec 22nd, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Mam 35 lat – wg tej infografiki jestem w odpowiednim wieku żeby coś zacząć i osiągnąć ;-)
Ja tam w żadne kryzysy wieku średniego nie wierzę !
Read more …


Lean Startup – nie chodzi o koszty ale o sens

Marzec 20th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

bardzo ciekawy artykuł o lean startup:
http://antyweb.pl/lean-startup-nie-chodzi-o-koszty-ale-o-sens/

„…przestańmy tracić ludzką energię na wytwarzanie produktów, których nikt nie potrzebuje i nie używa”.

…duże przedsiębiorstwa zapędziły się w strategię „jak jeszcze więcej produkować” pomijając zupełnie „co, dla kogo i kiedy?”.


Skunk Works

Marzec 20th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Skunk Works – termin określający grupę działającą wewnątrz dużej organizacji, w dużym stopniu autonomiczną, nieskrępowaną przez procesy biurokratyczne, pracującą nad zaawansowanymi lub tajnymi projektami (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Skunk_works_(system_zarz%C4%85dzania).
Read more …


Zarządzanie Projektami – Trójkąt Ograniczeń

Marzec 20th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

bardzo ciekawy wpis – polecam:
http://productlabs.pl/zarzadzanie-projektami-trojkat-ograniczen/

trojkat-ograniczen


Dr House ;-)

Marzec 17th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

„Jeżeli absolutnie nikt Cię nie nienawidzi, to znak że robisz coś źle…”
dr House

coś w tym jest ;-)

Read more …


Kolejne piosenki o cloud computingu ;-)

Marzec 15th, 2014 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

1. „Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na ROI (return on investment)”
Read more …


StartUpowiec musi być jak magnetofon dwukasetowy ;-)

Marzec 13th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

głęboka myśl mnie naszła dzisiaj – wiosna chyba:

„Startupowiec powinien być jak magnetofon dwukasetowy – rejestrować głosy z otoczenia (zapamiętać i odsłuchać wielokrotnie najbardziej wartościowe nagrania), umieć przegrywać (wyciągając wnioski) i kopiować (zamiast odkrywać koło na nowo)”

Grzegorz Głąb

;-)


StartUp Tools

Marzec 13th, 2014 | Posted in startup | | Komentowanie nie jest możliwe

fajny zestaw narzędzi:
http://abdevlabs.com/startup-tools/


ZeroMQ via C# – Pub Sub Pattern

Marzec 8th, 2014 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuł i tutorial:
http://www.codeproject.com/Articles/514959/ZeroMQ-via-Csharp-Multi-part-messages-JSON-and-Syn

pubsubc#


CSS3 Grid Responsive Layout

Marzec 6th, 2014 | Posted in css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

ciekawe linki, polecam:
1. http://www.adamkaplan.me/grid/
2. http://www.adamkaplan.me/projects/units-of-measure.html


Wolfram Language

Marzec 5th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Wolfram Language (programowanie naturalne) – bardzo ciekawe podejście:
Read more …


Z dedykacją dla Krymskich Feministek ;-)

Marzec 5th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Z dedykacją dla Krymskich Feministek – coś tam w ostatnim czasie bardzo spadła na Krymie aktywność panien z Femenu w zakresie protestów wszelakich w tamtejszym obszarze:
Read more …


Czego powinno się uczyć w szkołach ?

Marzec 5th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Czego powinno się uczyć w szkołach:

Tylko dwóch rzeczy:

1. Rozwiązywania ciekawych problemów
2. Przewodzenia

„Najmocniejsze Ogniowo” – Seth Godin


BIG DATA po Polsku ;-)

Luty 28th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

BIG DATA po Polsku – czy ktoś jest wpisany w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i od jakiej daty ;-D
Read more …


IT w Polsce – Klasyfikacja Programistów ;-)

Luty 26th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

IT w Polsce – Klasyfikacja Programistów – świetna Infografika i bardzo prawdziwa ;-)
Read more …


Inwestor w StartUP-ie – ciekawy artykuł

Luty 25th, 2014 | Posted in blog, startup | | Komentowanie nie jest możliwe

Inwestor w StartUP-ie – ciekawy i bardzo praktyczny artykuł:
http://miedzy5a6.pl/inwestor-startup/


ZeroMQ Pattern

Luty 25th, 2014 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

ZeroMQ Pattern:
http://zguide.zeromq.org/page:all


RBAC vs ARBAC (Role Based Access Control)

Luty 25th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

RBAC vs ARBAC (Role Based Access Control):
Read more …


Amazon AWS – 12 miesięcy za darmo

Luty 25th, 2014 | Posted in cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Amazon AWS – 12 miesięcy za darmo, gdyby ktoś chciał się pobawić:
http://aws.amazon.com/free/


Java EE 7 JAX-RS (RESTFul WebServices)

Luty 25th, 2014 | Posted in jee, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Podręcznik ze strony Oracle dotyczący RESTFul WebServices:

1. http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/jaxrs.htm#GIEPU
2. http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/jaxrs-advanced.htm#GJJXE

całość najlepiej odpalać na serwerze GlassFish:
https://glassfish.java.net/

a kodować w NetBeans:
https://netbeans.org/


Nginx Java Closures Module

Luty 25th, 2014 | Posted in cookbook, nginx | | Komentowanie nie jest możliwe

Coś dla miłośników języka Java, Closures oraz serwera Nginx:
http://java.dzone.com/articles/develope-high-performance


Tuner do Gitary – html5

Luty 24th, 2014 | Posted in html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Tuner do strojenia Gitary – html5 rulez ;-)
http://www.freetuner.co/


Fajna strona o typografii w HTML5

Luty 24th, 2014 | Posted in html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajna strona o typografii w HTML5:
http://typequest.org/


Postgresql Security

Luty 22nd, 2014 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuł o zabezpieczeniach dostępu w bazie Postgresql:
http://www.ibm.com/developerworks/library/os-postgresecurity/

i jeszcze dwa inne w ramach uzupełnienia:

1. http://www.rezafarasdak.com/2012/01/4-step-to-hardening-postgresql-9-0/
2. http://www.depesz.com/2007/08/18/securing-your-postgresql-database/


JavaScript array functions in modern browser

Luty 21st, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript Array Functions in modern browser:

http://tech.pro/tutorial/1834/working-with-es5-javascript-array-functions-in-modern-and-legacy-browsers


Nowe Domeny Najwyższego Poziomu

Luty 20th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Można już rejestrować nowe domeny najwyższego poziomu. Daje to sporo ciekawych możliwości ;-)
Tutaj można sobie przejrzeć dostępne opcje u jednego z polskich rejestratorów:
https://domeny.pl/nowe-domeny.html


Zarządzanie bez zarządcy – ciekawe podejście

Luty 19th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Zarządzanie bez zarządcy – ciekawe podejście do tematu:

Read more …


Świat w Obłokach Marek Grechuta

Luty 19th, 2014 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Kolejna piękna piosenka o tematyce cloud computingowej ;-)

„Świat w Obłokach” – Marek Grechuta
Read more …


Clown Computing definicja

Luty 18th, 2014 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Patrząc na różne tworzone ostatnio „rozwiązania w chmurze”, które chmurą obliczeniową nie są (ja bym cloud computing tłumaczył na język polski raczej jako chmura przetwarzająca) postanowiłem zdefiniować na bazie tych oferowanych rozwiązań pojęcie Clown Computing:

clown computing = def. makijaż chmurowy; sprzedaż starych rozwiązań po lekkim faceliftingu GUI (responsywny design + flat ui + ux) i nazywanie tego chmurą obliczeniową oraz innowacjami przez specjalistów od „zarzynania i maltretingu” ;-D

clown-computing


Kryzys

Luty 17th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

wei-chi

„Chińskie słowo „kryzys” składa się z dwóch znaków: pierwszy oznacza zagrożenie, drugi nowe możliwości.”
John Fitzgerald Kennedy
Read more …


Pracownicy porzucają kiepskich szefów, a nie firmy

Luty 17th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Pracownicy porzucają kiepskich szefów, a nie firmy – bardzo ciekawy artykuł:
http://www.alaisterlow.com/employees-leave-managers-not-companies

Read more …


Olimpijska wariacja – okiem Geeka ;-)

Luty 16th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

 

1. <zloty>100H</zloty> (PKOL cryptography)
Read more …


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ;-)

Luty 15th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe


Art. 8. 1. Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Read more …


enterprise content management – diagram

Luty 14th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

ECM == enterprise content management (diagram):
Read more …


HTML5 WebRTC

Luty 14th, 2014 | Posted in cloud computing, cookbook, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy artykuł o WebRTC w Html5:
http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/datachannels/


Oracle Architecture ;-)

Luty 6th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Oracle Architecture ;-)
Read more …


Mac OS X – Rip DVD to iso

Luty 6th, 2014 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Run in Terminal:

$ sudo diskutil list
$ sudo umount /dev/disk1
$ dd if=/dev/disk1 of=dvd-disk.iso


StartUp Owners Manual – GKG Funnel

Luty 6th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

„StartUp Owners Manual” – GKG Funnel

Read more …


Lean Thinking vs Lean Startup

Luty 6th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo fajny artykuł pokazujący różnice pomiędzy Lean Thinking vs Lean Startup:
http://opaqueparcels.com/2012/09/14/lean-thinking-vs-lean-startup/

Read more …


Prezentacja o SCRUM – polecam

Luty 5th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawa i przejrzysta prezentacja o SCRUM – polecam:

Read more …


Błędne rozumienie znaczenia słowa Kontraktor ;-)

Luty 4th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Błędne rozumienie przez niektórych przedsiębiorców/zleceniodawców słowa Kontraktorma kosztować jak Koń a orać jak Traktor

Read more …


Polska Gospodarka Folwarczna

Luty 4th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

W Gospodarce Folwarcznej (coś takiego jak obecnie mamy w Polsce) rozumienie znaczenia innowacji oraz konieczności „automatyzacji i rozwoju” bardzo kojarzy mi się z fragmentami filmu „Nie ma Mocnych” Sylwestra Chęcińskiego oraz kwestii ówczesnego podejścia do tego tematu:

Read more …


Hakerskie Kapelusze

Luty 2nd, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Hakerskie Kapelusze:

0. White Hat – dobry haker
1. Black Hat – zły haker
2. Gray Hat – haker który się waha czy być po złej, czy po dobrej stronie mocy
3. Donkey Hat – błędny rycerz wśród hakerów lub testerów IT
4. Red Hat – linux ;-)

Read more …


Czajniczek dla Geeków – do parzenia jabłkowej herbaty

Luty 2nd, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

ITpot – Czajniczek dla Geeków – do parzenia jabłkowej herbaty

Read more …


Relacyjna Baza Danych to nie Facebook ;-)

Luty 2nd, 2014 | Posted in blog, Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Kieruję ten apel to wszystkich programistów SQL:

Unikaj LIKE w zapytaniach SQL – relacyjna baza danych to nie Facebook

Read more …


JavaScript Comparison Table

Styczeń 31st, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript Comparison Table:
http://dorey.github.io/JavaScript-Equality-Table/

Read more …


PostgreSQL 9.4 nowe ciekawe funkcje do obsługi JSON

Styczeń 30th, 2014 | Posted in Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Opis kilku nowych ciekawych funkcji do obsługi formatu JSON, które pojawią się z wersji 9.4 tego serwera baz danych:

http://www.depesz.com/2014/01/30/waiting-for-9-4-new-json-functions/


HTML 5 JavaScript API Index

Styczeń 30th, 2014 | Posted in css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajna strona zawierająca Index JavaScript API dostępny w HTML5:

http://html5index.org/


firmament.cc – realtime enterpise platform in cloud computing

Styczeń 27th, 2014 | Posted in cloud computing, REST, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

firmament.cc (realtime enterpise platform in cloud computing) – Core Concepts Presentation:


Dlaczego tydzień tylko jedną ma niedzielę ?! Hator Hator Hator ;-)

Styczeń 27th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Idealna piosenka po weekendzie:
Read more …


Definicja Poprawki ;-)

Styczeń 14th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

„Poprawka” — słowo używane zamiast „zmiana” przez klientów, którzy nie chcą płacić za jej wykonanie.
Read more …


Cloud Computingowe Przedszkole – Gdzie jest chmurka ?

Styczeń 10th, 2014 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

HIP HIP CHMURA !!! – Uroki wychowywania córek (5 letniej i 2 letniej) powodują, że od czasu do czasu udaje mi się trafiać na takie perełki jak film animowany: „Hipp Hipp i Hurra” Studia Miniatur Filmowych (http://hip-hip-hurra.pl/). Dzisiaj, w ramach piątku i zbliżającego się weekendu oraz faktu, że jestem wielkim fanem i zwolennikiem Cloud Computingu skupimy się na odcinku: „Gdzie jest chmurka ?”

Read more …


9 stycznia – dzisiaj świętuję ;-)

Styczeń 9th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Dzisiaj świętuję 35 urodziny (dokładnie o 23:50). Co ciekawe, świętujemy je wspólnie z Jimmim Pagem z Led Zeppelin (http://pl.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Page) – 1979 rok vs 1944 rok (różnica 35) ;-)
Read more …


Piosenka o Cloud Computingu – Zamek pośród Chmur

Styczeń 8th, 2014 | Posted in cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Piosenka o Cloud Computingu – Zamek pośród Chmur (takie mam skojarzenia po obejrzeniu tego filmu z córką):
Read more …


Javascript 45 pomocnych tricków

Styczeń 7th, 2014 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo praktyczny i pożyteczny wpis:
http://flippinawesome.org/2013/12/23/45-useful-javascript-tips-tricks-and-best-practices/

Zrzut ekranu 2014-01-07 o 14.51.07


Wprowadzenie do Metody Łańcucha Krytycznego Goldratta

Styczeń 6th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Metoda Łańcucha Krytycznego Goldratta – ciekawe wprowadzenie:
Read more …


Strategia Błękitnego Oceanu

Styczeń 6th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Strategia Błękitnego Oceanu – warto się zapoznać i zgłębić temat:
http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Marketing_i_sprzedaz/Strategia_blekitnego_oceanu.pdf

Polecam całego bloga i książkę Pana Profesora. Świetne kompendium wiedzy na temat TQM.


JavaScript – historia „type of null”

Styczeń 5th, 2014 | Posted in blog, cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript – historia „type of null”:
http://www.2ality.com/2013/10/typeof-null.html


Terapia władzy na nieposłuszeństwo ludu ;-)

Styczeń 5th, 2014 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Terapia władzy na nieposłuszeństwo ludu:

Read more …


<*))) >{ – karpie diem – }< (((*>

Grudzień 20th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Zawsze zastanawiałem się skąd wzięła się tradycja spożywania Karpia w Polsce podczas Wieczerzy Wigilijnej (24 grudnia) ?
Read more …


Piosenka o DDoS-ie ;-)

Grudzień 20th, 2013 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Piosenka o DDoS-ie – „Cicha Woda Brzegi Rwie”:

Read more …


Myth.IO bardzo ciekawy preprocesor CSS

Grudzień 19th, 2013 | Posted in css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Myth.IO bardzo ciekawy preprocesor CSS:
http://www.myth.io/


Mechaniczny Turek – Nowy wymiar Klął Komputingu ?!

Grudzień 19th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Oby chmura obliczeniowa wraz z rozwojem modelu BaaS (cloud 2.0 i cloud X) nie szła w tym kierunku:
Read more …


JavaScript – lepsza jakość kodu

Grudzień 19th, 2013 | Posted in blog, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript – niby wszyscy to wiedzą, ale warto przypomnieć:
http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/the-essentials-of-writing-high-quality-javascript/


POparcie rządu wśród internautów

Grudzień 15th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

poparcie-internautow

źródło: http://remekdabrowski.pl/wp-content/uploads/2013/11/poparcie-internautow.jpg


Raport Komunikacja Administracja -> Obywatele

Grudzień 14th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Raport Komunikacja Administracja-Obywatele:
http://prawo.vagla.pl/files/warsztatmaic_tech_komunikacja_konsultacje.pdf

Nie wygląda to za dobrze…żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie…


Rynek pracy IT w kolorach purpury

Grudzień 14th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Rynek pracy IT w kolorach purpury – zamodeluję w JSON:

{„purple jungle”:["purple cow","purple squirrel","deep purple"]}

Taka purpurowa dżungla, gdzie występują:

1. Fioletowe Krowy – def. wg Setha Godina:
http://www.tolle.pl/pozycja/fioletowa-krowa
http://alexba.eu/2008-06-13/rozwoj-kariera-praca/purpurowa-krowa/

2. Fioletowe Wiewiórki – def. wg amerykańskich HejtHejterów:
http://biznes.interia.pl/news/praca-nastala-moda-na-fioletowe-wiewiorki,1543302
http://en.wikipedia.org/wiki/Purple_squirrel

3. Deep Purple – „inni artyści” tworzący tło purpurowej dżungli i nie szczególnie się z niej wyróżniający ;-)

Zrzut ekranu 2013-12-14 o 09.28.05


JavaScript – zapomnij o jQuery

Grudzień 14th, 2013 | Posted in blog, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Największą zaletą frameworka jQuery był łatwy sposób pobierania elementów drzewa DOM za pomocą selektorów CSS, np:

var elementy = $(„css_selector”);

zamiast tego można skorzystać z:

var elementy = document.querySelectorAll(„css_selector”); // pobierz wszystkie elementy css_selector
var element = document.querySelector(„css_selector”); // pobierz tylko pierwszy element


Private vs Public vs Hybrid Cloud

Grudzień 13th, 2013 | Posted in cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo obrazowe przedstawienie różnic pomiędzy modelami chmurowymi:

Read more …


Cloud Computing – Evolution Timeline

Grudzień 13th, 2013 | Posted in cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Cloud Computing – Evolution Timeline

Read more …


Postgresql – MongoDB-compatible BSON datatype

Grudzień 12th, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Postgresql – compatible BSON datatype from version 9.4:
http://www.databasesoup.com/2013/12/meet-your-new-nosql-database.html

PostgreSQL 9.(3|4) == full hybrid database: NoSQL (PLV8, JSON, BSON) + RDMBS (PLV8, SQL: DDL, DML, DCL, TCL)


JavaScript – native array functions

Grudzień 12th, 2013 | Posted in blog, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript – native array functions:
http://flippinawesome.org/2013/11/25/fun-with-javascript-native-array-functions/


Different styles of programming: Picasso vs Dali ;-)

Grudzień 12th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Different styles of programming: Picasso vs Dali ;-)

fe65f81c-4e21-11e3-9204-3687c4a5b6bc

PS. Salvadore uses handlebars (http://handlebarsjs.com/) ;-)


Ikonoklaści

Grudzień 4th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy wpis o Ikonoklastach – polecam:

http://marekscibior.pl/index.php/2013/03/percpecja-odwaga-i-reputacja-skad-sie-biora-ikonoklasci/

Kim jest ikonoklasta? To odmieniec, buntownik, wichrzyciel, który uparcie idzie własną drogą. Ten, który patrzy na wszystko inaczej, nie lubi reguł i nie ma szacunku dla zastanego porządku świata.


case study: paypal – node.js

Grudzień 4th, 2013 | Posted in blog, node.js | | Komentowanie nie jest możliwe

case study paypal: przepisanie aplikacji z java do node.js – materiały prezentowane m.in. na node summit 2013:

Read more …


Handlebars – prekompilowane vs nieprekompilowane szablony

Grudzień 4th, 2013 | Posted in css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy test pokazujący różnicę w wydajności renderowania szablonów Handlebars: prekompilowanych vs nieprekompilowanych:

http://jsperf.com/handlebars-compile-vs-precompile/3


Notepad++ jako IDE dla Node.js

Grudzień 4th, 2013 | Posted in blog, node.js | | Komentowanie nie jest możliwe

Coś dla Windowsiarzy: Notepad++ jako IDE dla Node.js:
http://blog.aguskurniawan.net/post/notepadjs.aspx

Read more …


Przeglądarki WWW ;-)

Listopad 29th, 2013 | Posted in blog, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

źródło: http://img.wiocha.pl/images/2/3/2311cd984c4e47bfaa5fa1e76edffef6.jpg

Read more …


Polskie Innowacje z punktu widzenia podziału terytorialnego ;-)

Listopad 27th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Polskie Innowacje z punktu widzenia podziału terytorialnego kraju (czytaj: województwa):

Read more …


Problem: Troja, Etap: Burza Mózgów, Rozwiązanie: Koń Trojański

Listopad 22nd, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Problem: Troja, Etap: Burza Mózgów. Tak Powstają Startupy (Koń Trojański) ;-)
Read more …


Innowacyjność Polskich Przedsiębiorców – Tracimy czas na dupochrony

Listopad 19th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy wywiad z Prezesem spółki K2 Internet:
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14772029.html?as=1


Rammstein Coding – Duch Chwast Mistrz

Listopad 15th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Przy piątku: Rammstein Coding (źródło: http://instacod.es/file/77698) – Duch, Chwast, Mistrz
Read more …


A na grzyba nam Analityk!

Listopad 13th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy artykuł – polecam:

http://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2011/05/12/a-na-grzyba-nam-pan-analityk/

pobrane


Domain Driven Design – Ubiquitous Language

Listopad 13th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Skecz kabaretu Potem pokazujący jak często na początku projektu IT wygląda kanał komunikacyjny i ustalanie wymagań biznesowych, szczególnie z osobami posługującymi się swoim własnym „żargonem” ;-)
Read more …


Pukam do drzwi twego snu

Listopad 13th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

„Pukam do drzwi twego snu” – świetny utwór Tadeusza Nalepy.

Idealny na nocną sesję przed komputerem ;-D
Read more …


Morskie Języki Programowania

Listopad 13th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Języki do programowania w Łebie: dolphin, pearl, sea shark, sea plusk plusk…

Od dzisiaj nazywam ten zbiór: Języki Morskie – w końcu Łeba jest nad morzem ;-)


Złącze Thunderbolt

Listopad 11th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy artykuł o złączu Thunderbolt:
http://www.macwyznawca.pl/mac/files/Thunderbolt-to-nie-szybsze-usb.html


Kapitał społeczny w PL – wizja na rok 2030

Listopad 10th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawe opracowanie: Kapitał społeczny w PL – wizja na rok 2030 / Trzecia Fala Nowoczesności:

http://zds.kprm.gov.pl/raport-polska-2030-wyzwania-rozwojowe

Read more …


Migracja z MS SQL Server do Postgresql

Listopad 9th, 2013 | Posted in Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy zbiór artykułów dotyczących migracji z MS SQL Server do PostgreSQL:
http://www.postgresonline.com/journal/archives/323-Migrating-from-SQL-Server-to-PostgreSQL.html


PKI implementation Linux

Listopad 9th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy wpis o PKI w Linuxie:
http://www.linux.com/community/blogs/133-general-linux/742528-pki-implementation-for-the-linux-admin


Trudna Sztuka Negocjacji – Projekt Smok Wawelski ;-)

Listopad 8th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Trudna Sztuka Negocjacji – Projekt Smok Wawelski ;-)

Read more …


Pracownicy IT są jak Wilki ;-)

Listopad 8th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Z punktu widzenia osób współpracujących „z zewnątrz”, pracownicy działów IT są spostrzegani jako wilki:

Read more …


Praca – dlaczego wtedy często nie odbieram telefonów

Listopad 8th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy wpis i idealnie oddający rzeczywistość:
http://poprawki.com/2011/06/nie-odbieram-telefonow/
Read more …


Teoria vs Praktyka + Kreatywne strategie

Listopad 8th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy artykuł o różnicach w podejściu Teoria vs Praktyka na przykładzie trenerów:
http://paweldabrowski.natemat.pl/81035,jacy-trenerzy

oraz blog autora:

http://www.kreatywne-strategie.pl/


Upierdliwy klient IT

Listopad 7th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Upierdliwy klient IT – ciekawa instrukcja postępowania w takich przypadkach na blogu Alexa:

1. część 1 – http://alexba.eu/2012-01-12/rozwoj-kariera-praca/upierdliwy-klient-wewnetrzny-dzialu-it/

2. cześć 2 – http://alexba.eu/2012-01-13/rozwoj-kariera-praca/upierdliwy-klient-wewnetrzny-dzialu-it-cz-2/


Outsourcing IT == Nieustanne Tango

Listopad 6th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Republika – „Nieustanne Tango”
Autor: Grzegorz Ciechowski
Kompozytor: Grzegorz Ciechowski
Wykonanie oryginalne: Republika
Read more …


Postgresql – Eliminacja Powtórzeń w Kodzie

Listopad 6th, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Postgresql – Eliminacja Powtórzeń w Kodzie – bardzo ciekawy artykuł i rozwiązanie:
http://www.chesnok.com/daily/2013/11/05/eliminating-duplicate-code-our-backfill-functions-for-socorro/


potrzeby klienta vs wizja analityka it

Listopad 6th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

potrzeby klienta vs wizja analityka it + nadmierne bazowanie na scenopisie bez znajomości / zwracania uwagi na szerszy kontekst problemu.

Słowo klucz: KOMUNIKACJA
Read more …


Złota Zasada

Listopad 6th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Złota Zasada – Kto Ma Złoto, Ten Tworzy Zasady (gdy nie ma odpowiedniej chemii to często z takiego podejścia wychodzą niestety tylko kwasy)…

;-\


Teoria optymalizacji w krzywym zwierciadle

Listopad 5th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Teoria optymalizacji w krzywym zwierciadle – ciekawy wpis:
http://konradswirski.natemat.pl/80975,czy-energetyka-zaczyna-sie-kanibalizowac-teoria-optymalizacji-w-krzywym-zwierciadle


Javascript: To Hell with jQuery ;-)

Listopad 3rd, 2013 | Posted in css3, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Całkowicie się zgadzam, słowa klucze: css3, css3 selectors ;-)
Brawo Karolina!
Read more …


Javascript Numbers

Listopad 3rd, 2013 | Posted in javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Warto obejrzeć i mieć świadomość:
Read more …


Ćpuny Aprobaty

Listopad 2nd, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ćpuny Aprobaty:
Read more …


Prawdziwy Haker (Bandyta z hakiem) = Wirtuoz Klawiatury ;-D

Listopad 2nd, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Umieszczam w ramach akcji ocieplenia wizerunku jakże trudnej branży IT oraz ludzi w niej pracujących (wbrew pozorom to też są ludzie)…
Read more …


HTML5 – zbiór wszystkich zdarzeń (DOM Events Specification) w jednym miejscu

Listopad 1st, 2013 | Posted in cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Zbiór wszystkich zdarzeń występujących w przetwarzanych dokumentach html5 (tzw. DOM Events Specifications) w jednym miejscu (zawsze tego szukam):
Read more …


Teoria Podejmowania Decyzji / Komputerowe Wspomaganie Decyzji – zasada GIGO

Listopad 1st, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, procesy biznesowe, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Teoria Podejmowania Decyzji / Komputerowe Wspomaganie Decyzji – zasada GIGO, czyli Garbage In, Garbage Out (po polsku: Śmieć na Wejściu, Śmieć na Wyjściu, albo bardziej dosadnie, żeby zachować oryginalne literki w skrócie GIGO: g..no inputujesz, g..no otrzymujesz na wyjściu), maksyma przypominająca, że wyniki przetwarzania błędnych danych będą błędne nawet wtedy, gdy procedura przetwarzania była poprawna.
Read more …


Automated Defect Prevention

Listopad 1st, 2013 | Posted in blog, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawa prezentacja o podejściu Automated Defect Prevention w wytwarzaniu oprogramowania dla systemów embeded.
Read more …


Projekty IT w Polsce i na Zachodzie podstawowe różnice w podejściu i mentalności

Listopad 1st, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Projekty IT w Polsce i na Zachodzie – podstawowe różnice w podejściu / mentalności – wpis na podstawie komentarza jednego z czytelników do wpisu o „Gospodarce Folwarcznej”:

źródło: http://wo.blox.pl/2013/09/Sukces-lewicowego-think-tanku.html
Read more …


Przyszłość to nie innowacje ale zrozumienie ludzi

Listopad 1st, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy wywiad dotyczący eCommerce:
http://antyweb.pl/przyszlosc-to-nie-innowacje-a-zrozumienie-ludzi-wywiad-z-patrickiem-dixonem/


Adam Kolawa – ciekawa postać i podejście do wytwarzania oprogramowania

Listopad 1st, 2013 | Posted in blog, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z książkami i osobą Adama Kolawy (założyciela firmy Parasoft, http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kolawa) dotyczącymi tematów zarządzania i tworzenia oprogramowania:

1. „The Next Leap in Productivity: What Top Managers Really Need to Know about Information Technology”

2. „Automated Defect Prevention: Best Practices in Software Management”
Read more …


Co bazodanowiec daje na urodziny swojej dziewczynie ?

Październik 30th, 2013 | Posted in blog, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Co bazodanowiec daje na urodziny swojej dziewczynie?
Odp. Stokrotki…

;-D


Praca marzeń ;-)

Październik 30th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Kolejny fajny komiks od Zucha:
Read more …


Latex To HTML5

Październik 30th, 2013 | Posted in cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawa biblioteka: http://latex2html5.com/


Postgresql – domyślna baza danych i template-y

Październik 28th, 2013 | Posted in blog, Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

1. postgres is your default database to connect with.
2. template1 is your default for creating new databases, these are created just like template1
3. template0 is usefull when template1 is corrupted (wrong settings etc.) and you don’t want to spend a lot of time to fix this. Just drop template1 and create a new template1 using the database template0.


Historia Typografii

Październik 28th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Historia Typografii:
Read more …


Postgresql – zagadnienia związanie z uprawnieniami

Październik 28th, 2013 | Posted in blog, Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Krótki artykuł o zagadnieniach związanych z uprawnieniami w bazie danych Postgresql:
http://www.cybertec.at/common-security-issues/


Do czego przyda się chmura w firmie ?

Październik 28th, 2013 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuł nt: „Do czego przyda się chmura w firmie „:
http://www.computerworld.pl/artykuly/392134/Do.czego.w.firmie.przyda.sie.chmura.html


Prawa Autorskie i Prawa Twórców

Październik 26th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Jeszcze jeden ciekawy blog Agnieszki Stach: http://prawatworcow.pl/


hosting w chmurze

Październik 26th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

hosting w chmurze – ciekawa opcja i mają datacenter w Europie:
https://www.digitalocean.com/


Prawo w algorytmach

Październik 26th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Prawo w algorytmach – bardzo ciekawy blog: http://prawowalgorytmach.pl/

przykład: obrona konieczna i stan wyższej konieczności: http://tedxkrakow.com/images/obrona_medium.jpg


Stratedzy mogą być też młodzi

Październik 26th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy wywiad:
http://pl2bp.pl/post/65034214389/stratedzy-moga-tez-byc-mlodzi

Serendipitous planer – an aptitude for making desirable discoveries by accident (umiejętności do tworzenia pożądanych odkryć przez przypadek)


Wizualizacja wzorca projektowego Promises

Październik 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Świetny artykuł i wizualizacja zasady działania dla wzorca projektowego Promises:
http://flippinawesome.org/2013/10/14/a-simple-visual-model-for-promises/
Read more …


Szkółka Node.js – dla początkujących

Październik 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajny kurs Node.js dla początkujących:
http://nodeschool.io/


Introduction to WebRTC application

Październik 22nd, 2013 | Posted in cloud computing, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

ciekawy wykład o WebRTC:

Read more …


SQL JOINS – diagram

Październik 22nd, 2013 | Posted in SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

SQL JOINS – diagram:

Read more …


Postgresql – Tuning i Optymalizacja

Październik 21st, 2013 | Posted in blog, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Postgresql – Tuning i Optymalizacja – ciekawa prezentacja:

źródło: http://www.slideshare.net/krakspot/empathy-optymalizacja-postgresql-4448513


Uruchamianie Node.js z poziomu serwera IIS (Microsoft)

Październik 19th, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy komponent wykorzystywany do uruchamiania aplikacji node.js z poziomu serwera IIS firmy Microsoft:
https://github.com/tjanczuk/iisnode


SQL – DDL, DML, DCL, TCL

Październik 18th, 2013 | Posted in blog, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

1. DDL (Data Definition Language) - polecenia służące do tworzenia lub modyfikacji obiektów bazy danych (tablic, widoków, procedur, funkcji). Do tej grupy należą m.in.:
Read more …


Richard Feynman o Wiedzy

Październik 17th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Richard Feynman o Wiedzy:
Read more …


Excel Driven Design ;-)

Październik 16th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Excel Driven Design – (skrót EDD) jest to podejście do tworzenia oprogramowania kładące nacisk na takie definiowanie obiektów i komponentów systemu oraz ich zachowań, aby wiernie odzwierciedlały rzeczywistość.
Read more …


CSS3 – selektory, które warto znać i zapamiętać

Październik 16th, 2013 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 – selektory, które warto znać i zapamiętać
1. http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/the-30-css-selectors-you-must-memorize/
2. http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


Chmura dla Startupów

Październik 16th, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawa oferta firmy e24cloud skierowana do startupów:

1. http://chmuradlastartupow.pl/
2. http://www.e24cloud.com/pl/Poznaj-nas/Aktualnosci/Chmura-dla-startupow


MongoDB – x509 Authentication

Październik 16th, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy wpis na temat x509 Authentication w MongoDB:
http://craiggwilson.com/2013/10/09/ssl-client-certificates/


Andrew McAfee – Jak będą wyglądać miejsca pracy przyszłości?

Październik 15th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawa prezentacja: Andrew McAfee – Jak będą wyglądać miejsca pracy przyszłości?:

Read more …


Difference between OSX AND Windows ;-)

Październik 14th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

source: http://geek-and-poke.com/

Read more …


JavaScript Closure

Październik 12th, 2013 | Posted in cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

What Is A Closure?

Read more …


UX – user experience

Październik 11th, 2013 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka bardzo ciekawych wpisów i materiałów dotyczących UX:
http://uxbite.com/do-pobrania/


Mapy krajów w formacie SVG

Październik 10th, 2013 | Posted in css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Mapy krajów w formacie SVG
https://github.com/djaiss/mapsicon


Postgresql – Linux Kernel I/O tuning

Październik 10th, 2013 | Posted in blog, Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuł na temat Linux Kernel I/O tuning:
http://www.cybertec.at/postgresql-linux-kernel-io-tuning/


Stefan Kisielewski – Podział Polaków

Październik 10th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

„Według znanego dowcipu bowiem Polacy dzielą się na:

1. nauczycieli („Ja pana nauczę!”),
2. ekshibicjonistów („Ja panu pokaże!”)
3. nieznanych („Pan nie wie, kto ja jestem!”).”

Stefan Kisielewski

źródło: http://stefankisielewski.wordpress.com/


Postgresql – Geolokalizacja

Październik 10th, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Wpis o geolokalizacji w bazie Postgresql: http://tapoueh.org/blog/2013/10/09-ip4r.html


NGINX + MONO = serwowanie ASP.NET na Linux/Unix

Wrzesień 30th, 2013 | Posted in .net, blog, cloud computing, cookbook, nginx, REST, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy przykład serwowania aplikacji ASP.NET (nie mylić z Akademią Sztuk Pięknych):

http://thecodedecanter.wordpress.com/2013/06/22/hosting-websharperasp-net-apps-on-linux-with-mono-nginx/


Nie lubię poniedziałku ;-)

Wrzesień 30th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

„Nie lubię poniedziałku” – i co tydzień cyklicznie się to powtarza… od prawie… 35 lat ;-)

Read more …


Seth Godin – Najmocniejsze Ogniwo vs Kultura Dziadostwa

Wrzesień 30th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Seth Godin – Najmocniejsze Ogniwo
Read more …


Bardzo prosta formuła – film Revolver

Wrzesień 30th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy film „Revolver” polecam:
Read more …


Z dedykacją dla mieszkańców Warszawy – Hania jest Ważna !!!

Wrzesień 27th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Z dedykacją dla mieszkańców Warszawy, przed zbliżającym się referendum – Hania jest Ważna !!! A herDonalda nie ma (jak zwykle) ;-D
Read more …


Kiedy kończy się zlecenie ?

Wrzesień 23rd, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy wpis polecam:
Read more …


Koduj dla Polski – bardzo ciekawa inicjatywa

Wrzesień 22nd, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Koduj dla Polski – powstaje bardzo ciekawa inicjatywa dotycząca otwartych projektów it dla jednostek samorządów terytorialnych i współpracy na linii: programiści < ==> urzędnicy < ==> obywatele:
Read more …


GeoIP – bazy danych

Wrzesień 21st, 2013 | Posted in blog, cloud computing, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Bazy danych geolokalizacyjnych GeoIP oraz opis ich pól:

Read more …


Postgresql 9.3 – prezentacja dotycząca skalowania

Wrzesień 21st, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajna prezentacja dotycząca skalowania baz danych postgresql:
http://www.pateldenish.com/2013/09/scaling-postgres-postgresopen-2013-presentation.html


Postgresql 9.3 + PLV8 – prekompilowana paczka Ubuntu

Wrzesień 20th, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Instalacja Postgresql 9.3 + PLV8 (prekompilowana paczka) za pomocą instalatora pakietów apt w Ubuntu 12.04:
(źródło: http://wiki.postgresql.org/wiki/Apt)
Read more …


Garść Fajnych Cytatów

Wrzesień 20th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka fajnych cytatów, na koniec tygodnia w ramach rozluźnienia przy piątku:

Read more …


Postgresql 9.3 – Custom Background Workers

Wrzesień 20th, 2013 | Posted in blog, Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Custom Background Workers – kolejne potężny nowy dodatek do bazy danych Postgresql 9.3 umożliwiający uruchamianie procesów roboczych w tle pod kontrolą bazy danych postgresql. Więcej informacji:

http://wiki.postgresql.org/wiki/What’s_new_in_PostgreSQL_9.3#Custom_Background_Workers


Postgresql 9.3 – Foreign Data Wrappers

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Lista dostępnych Foreign Data Wrappers dla bazy danych Postgresql:
http://wiki.postgresql.org/wiki/Foreign_data_wrappers

Robi się coraz ciekawiej ;-) Z taką funkcjonalnością to już można zamodelować małą hurtownię danych oraz zrealizować mechanizmy ETL za pomocą tego mechanizmu.


Postgresql 9.3 – zapis do tabel obcych

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuł pokazujący jak działa nowa funkcjonalność zapisu do tabel obcych dostępna od wersji 9.3 bazy danych Postgresql:
http://www.depesz.com/2013/03/17/waiting-for-9-3-support-writable-foreign-tables/


Postgresql – jako baza danych dokumentowa nie tylko relacyjna

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Postgresql – jako baza danych dokumentowa nie tylko relacyjna:
Read more …


MongoDB – silnik wyszukiwania w przeglądarce

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy projekt, wykorzystujący składnię silnika wyszukiwania MongoDB w przeglądarce:
Read more …


Postgresql – partycjonowanie tabel

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook, Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy artykuły pokazujące jak partycjonować tabele w bazie PostgreSQL:
1. http://www.if-not-true-then-false.com/2009/partitioning-large-postgresql-tables-and-handle-millions-of-rows-efficiently-and-quickly/

2. http://www.linuxforu.com/2012/01/partitioning-in-postgresql/


HTML5 – obsługa atrybutów pół formularzy

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Test na sprawdzenie obsługi nowych atrybutów formularzy wprowadzonych w specyfikacji HTML5 przez przeglądarkę WWW:
https://www.miketaylr.com/code/input-type-attr.html


MongoDB – instalacja w ubuntu 12.04

Wrzesień 19th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Instalacja MongoDB w Ubuntu 12.04:
http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/


NodeJS – aktualizacja do najnowszej wersji

Wrzesień 18th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

NodeJS – aktualizacja do najnowszej wersji:
1. instalujemy aplikacje n, za pomocą polecenia: npm install -g n
2. wykonujemy polecenie: n stable i mamy ostatnią stabilną wersję frameworka node.js
3. zaistalowaną wersję node.js w systemie sprawdzamy poleceniem: node -v

źródło: https://github.com/visionmedia/n


Postgresql 9.3 – obsługa JSON

Wrzesień 18th, 2013 | Posted in Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Funkcje do obsługi JSON w Postgresql 9.3:
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/functions-json.html


MongoDB – Hydra (sharded collection copier)

Wrzesień 14th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajne narzędzie do kopiowania kolekcji dla bazy MongoDB:
https://github.com/dropbox/hydra


Postgresql 9.3 – event triggers

Wrzesień 13th, 2013 | Posted in Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa funkcjonalność w bazie Postgresql 9.3 – Event Triggers (odpowiednik DDL Triggers w MSSQL):
http://michael.otacoo.com/postgresql-2/postgres-9-3-feature-highlight-event-triggers/

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/event-trigger-matrix.html


Więcej takich ludzi w Polsce!

Wrzesień 12th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Więcej takich ludzi w Polsce – O łataniu rzeczywistości: Siostra Małgorzata Chmielewska:

Read more …


PhoneBlocks – ciekawy pomysł na telefon

Wrzesień 12th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

PhoneBlocks – ciekawy pomysł na telefon:
Read more …


GIODO – dekalog chmuroluba

Wrzesień 12th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

GIODO podpowiada administracji publicznej, na co zwracać uwagę, przy stosowaniu cloud computingu:
http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl


CSS3 – Full Text Search

Wrzesień 12th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawy mechanizm wyszukiwania treści (Full Text Search) w html za pomocą selektorów CSS3:
http://redotheweb.com/2013/05/15/client-side-full-text-search-in-css.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


MSSQL 2012 – parseJSON, toJSON

Wrzesień 11th, 2013 | Posted in blog, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Dwie przydatne procedury w T-SQL do obsługi formatu JSON (parseJSON, toJSON):
https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/consuming-json-strings-in-sql-server/


uMongo – edytor dla bazy MongoDB

Wrzesień 11th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa wersja edytora uMongo (1.4.3): http://www.edgytech.com/umongo

strona projektu:https://github.com/agirbal/umongo


Gospodarka Folwarczna w Polsce

Wrzesień 11th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Gospodarka Folwarczna w Polsce – ciekawy artykuł i warty przeczytania:
źródło: http://wo.blox.pl/2013/09/Sukces-lewicowego-think-tanku.html
Read more …


MongoDB Sharding – skalowanie horyzontalne

Wrzesień 10th, 2013 | Posted in blog, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy dokument dotyczący skalowania horyzontalnego w bazie MongoDB:
http://docs.mongodb.org/master/MongoDB-sharding-guide.pdf
Read more …


Postgresql 9.3 – wydany

Wrzesień 9th, 2013 | Posted in blog, Postgresql | | Komentowanie nie jest możliwe

Ukazała się nowa wersja Postgresql 9.3 – oczekiwana przeze mnie głównie ze względu na nowe funkcje obsługi JSON oraz rzeczy związane z Foreign Data Wrappers. Tutaj lista innych kluczowych zmian i nowych funkcjonalności w tej wersji: http://www.postgresql.org/about/news/1481/
oraz tutaj: http://wiki.postgresql.org/wiki/What’s_new_in_PostgreSQL_9.3
Nowe funkcjonalności dotyczące formatu JSON: http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/functions-json.html


HTML5 – układ okresowy

Wrzesień 7th, 2013 | Posted in blog, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Zbiór elementów HTML5 przedstawiony w postaci tablicy okresowej pierwiastków:
źródło: http://joshduck.com/periodic-table.html
Read more …


beeline reader – szybsze czytanie tekstu na stronach www

Wrzesień 6th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Fajny dodatek ułatwiający szybkie czytanie za pomocą gradientów i kolorowego tekstu:
http://www.beelinereader.com/


MongoDB – Aggregation Framework

Wrzesień 4th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy podręcznik dla Aggregation Framework bazy MongoDB:
http://docs.mongodb.org/master/MongoDB-aggregation-guide.pdf


JavaScript – immediately invoked function expressions

Wrzesień 4th, 2013 | Posted in blog, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

immediately invoked function expressions (samowywołujące się funkcje) – bardzo ciekawy wpis obrazujący ten mechanizm i warto się z nim zapoznać: http://designpepper.com/blog/drips/an-introduction-to-iifes-immediately-invoked-function-expressions


Referencje po Polsku ;-D

Wrzesień 3rd, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Referencje po Polsku – Uzupełnienie do poprzedniego filmu ;-) Genialna robota ;-D
Read more …


B2B w polskich realiach ;-D

Wrzesień 2nd, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Ja też nic z tego nie mam! – Relacja Klient vs. Sprzedawca w polskich realiach ;-D
Read more …


„Fool me once, shame on you Fool me twice, shame on me…” – BB King ;-)

Sierpień 30th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Znalazłem ciekawy wpis i polecam do przeczytania: etyka biznesowa klientów – dekalog:
http://misz.net/index.php/2013/01/etyka-biznesowa-klientow-dekalog-designera/
Read more …


6 lekcji marketingu – polecam ten wpis

Sierpień 30th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

6 lekcji marketingu – polecam ten wpis na blogu Pawła Tkaczyka:
http://pl.paweltkaczyk.com/6-lekcji-marketingu-w-holdzie-steveowi-jobsowi/

Read more …


Polska BlogoSfera i Social Media ;-D

Sierpień 30th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Polska BlogoSfera i Social Media – Takie mnie naszło ostatnio skojarzenie tej grupy (po tygodniu bombardowania aferą z tatarem) z tym filmikiem i ptaszkami w nim występującymi:
Read more …


web.gov.pl – ciekawe ebooki

Sierpień 27th, 2013 | Posted in cookbook, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawe ebooki / opracowania dotyczące ebiznesu na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.web.gov.pl/e-booki/272_1228_e-booki.html
Read more …


„Sukces W Relacjach” – Alex Barszczewski

Sierpień 27th, 2013 | Posted in blog, cookbook, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Szykuje się ciekawa książka autorstwa Alexa Barszczewskiego „Sukces w Relacjach Międzyludzkich”: http://www.sukceswrelacjach.pl/
Read more …


Postgresql – zmiana 1 linijki, 100x szybciej

Sierpień 27th, 2013 | Posted in cookbook, Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy przykład pokazujący jak zmiana jednej linii w zapytaniu SQL może wpłynąć znacząco na wydajność (x100):
http://www.datadoghq.com/2013/08/100x-faster-postgres-performance-by-changing-1-line/

Ogólnie zawsze warto zaprzyjaźnić się z wszelkiego rodzaju profilerami i explainem ;-)


Postgresql – JavaScript functions

Sierpień 27th, 2013 | Posted in cookbook, Postgresql, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka ciekawych funkcji javascript rozszerzających możliwości postgresql:
http://www.craigkerstiens.com/2013/06/25/javascript-functions-for-postgres/


Modele zarządzania – infografika

Sierpień 27th, 2013 | Posted in blog, cookbook, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

źrodło: http://www.business2community.com/infographics/the-great-management-revolution-infographic-0594783
Read more …


Kolory vs Psychologia

Sierpień 27th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo ciekawa infografika pokazująca wpływ i znaczenie kolorów na odbiór przez użytkownika:
http://www.amara.com/luxpad/inspiration/colour-psychology/
Read more …


Obywatel Piszczyk – ówczesne BI (business inteligence) ;-)

Sierpień 25th, 2013 | Posted in cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

„Obywatel Piszczyk” – ówczesne podejście do BI (business intelligence):
Read more …


CSS3 Selectors

Sierpień 25th, 2013 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka linków dotyczących tematu selektorów w CSS3 – potężne narzędzie ;-)

1. http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/complex-selectors
2. http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp
3. http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/the-30-css-selectors-you-must-memorize/


JavaScript – Deferred and Promises

Sierpień 25th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Dwa ciekawe artykuły dotyczące zagadnienia dotyczące wzorca Deffered i Promises:

1. http://modernjavascript.blogspot.co.uk/2013/08/promisesa-understanding-by-doing.html
2. http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/gg723713.aspx


JavaScript – WTF ?! Duck ;-)

Sierpień 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawa prezentacja pokazująca możliwości języka JavaScript:
https://speakerdeck.com/anguscroll/how-we-learned-to-stop-worrying-and-love-javascript
Szczególnie rozbawił mnie slajd z krokodylem i kaczką dotyczący hierarchii klas oraz tzw. duck typing ;-)


Modern JavaScript

Sierpień 24th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Modern JavaScript – bardzo ciekawy blog pokazujący różne ciekawe nowe możliwości języka JavaScript:
http://modernjavascript.blogspot.co.uk/


Sublime Text – Wersja 3

Sierpień 22nd, 2013 | Posted in cookbook, css3, git, html5, javascript, nginx, node.js | | Komentowanie nie jest możliwe

Sublime Text – Wersja 3 – jedno z moich ulubionych IDE i co najważniejsze: działa na wszystkich wiodących OS: http://www.sublimetext.com/3

Po zainstalowaniu kilku pluginów mamy naprawdę potężny kombajn ;-) W przypadku pracy potrzeby edycji plików na serwerze polecam plugin sftp i pracę przez tunel ssh.

W moim przypadku powoli wypiera Komodo, jeszcze przyglądam się z ciekawością edytorowi Brackets Sprint (oparty na javascript – jak się rozwinie z pluginami do poziomu sublime to się przesiądę ;-D)


Cloud Computing – SPI Model

Sierpień 22nd, 2013 | Posted in cloud computing, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Cloud Computing – SPI Model. Spotkałem się także z nazwą XaaS dla tego modelu.

Read more …


Handlebars.js – wprowadzenie

Sierpień 19th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka ciekawych linków dotyczących silnika szablonów Handlebars.js (http://handlebarsjs.com/):

1.http://blog.teamtreehouse.com/getting-started-with-handlebars-js
2.http://blog.teamtreehouse.com/handlebars-js-part-2-partials-and-helpers
3.http://blog.teamtreehouse.com/handlebars-js-part-3-tips-and-tricks


Handlebars.js – 100 przydatnych dodatków

Sierpień 19th, 2013 | Posted in cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Biblioteka 100 przydatnych dodatków do silnika Handlebars.js:
http://assemble.io/helpers/


Ubuntu Edge

Sierpień 11th, 2013 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

Ubuntu Edge – co tu dużo pisać… chce takiego ;-D
źródło: http://www.indiegogo.com/projects/ubuntu-edge
Read more …


CSS3 – FlexBox

Sierpień 9th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 FlexBox – jeden z ciekawszych sposobów budowania layoutów w HTML5, szczególnie na potrzeby Flat UI i MetroUI.
Read more …


HTML5 kompresory online

Sierpień 9th, 2013 | Posted in cookbook, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo dobre kompresory online dla plików html5:
1. http://www.willpeavy.com/minifier/
2. http://htmlcompressor.com/compressor/
3. http://prettydiff.com/
4. http://kangax.github.io/html-minifier/


CSS3 – kompresory online

Sierpień 9th, 2013 | Posted in cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

Bardzo dobre kompresory online dla plików css3:
1. http://refresh-sf.com/yui/
2. http://devilo.us/


CSS3 – generowanie siatki pomocniczej

Sierpień 8th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3 | | Komentowanie nie jest możliwe

CSS3 – poniżej przykład jak wygenerować siatkę pomocniczą do wyświetlenia w tle strony (w czystym CSS3, bez zewnętrznych wspomagaczy).
Read more …


Handlebars – silnik szablonów

Sierpień 7th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Handlebars – silnik przetwarzania szablonów w javascript. Jeden z najszybszych i najlepszych operujących na danych w formacie JSON ;-)
Read more …


System ERP – diagram

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy diagram przedstawiający podstawowe moduły składowe typowego systemu ERP:

Read more …


JavaScript – dziedziczenie realizowane przez prototypy

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, cookbook, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

JavaScript – dziedziczenie realizowane przez prototypy – zachęcam do zapoznania się z innym podejściem niż zazwyczaj klasyczne podejście jest wpajane na zajęciach z OOP (bleeeee…). Takie nowe podejście daje potężne możliwości ;-)

źrodło: http://bonsaiden.github.io/JavaScript-Garden/pl/#object.prototype

„Choć jest to często uważane za jedną ze słabości języka JavaScript, prototypowy model dziedziczenia, jest w rzeczywistości potężniejszy od klasycznego modelu. Na przykład stworzenia klasycznego modelu na podstawie modelu prototypowego jest dość proste, podczas gdy zrobienie odwrotnego przekształcenie to o wiele trudniejsze zadanie…”


JavaScript – optymalizacja i kompilacja skryptów

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cookbook, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam narzędzie do optymalizacji i kompilacji skryptów JavaScript: http://closure-compiler.appspot.com/home
Read more …


JavaScript Module Pattern

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, cookbook, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Wzorzec modułu w JavaScript – przenośny, zgodny z AMD (Asynchronous Module Definition), uruchamia się w :Node.js, przeglądarce internetowej (zgodnej z ECMA5), oraz jako bilioteka rozszerzająca możliwości plv8 bazy PostgreSQL 9.2
Read more …


SOA Patterns – kilka diagramów

Sierpień 5th, 2013 | Posted in blog, REST, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka diagramów które wydają mi się ciekawe i warte zapamiętania po lekturze książki „SOA Patterns”: http://www.manning.com/rotem/
Read more …


JSON Schema

Sierpień 5th, 2013 | Posted in cloud computing, javascript, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

JSON Schema – do opisu plików w formacie JSON:

1. Specyfikacja: http://json-schema.org/

2. Edytor: http://www.jsonschema.net/

W założeniu bardzo podobne do xml schema – jak ktoś kiedyś korzystał to wie co i jak ;-)


Anatomia Web Typografii

Sierpień 1st, 2013 | Posted in blog, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Anatomia Web Typografii – krótko, treściwie i na temat:
http://webdesign.tutsplus.com/articles/typography-articles/the-anatomy-of-web-typography/

Cała seria artykułów: http://webdesign.tutsplus.com/sessions/a-z-of-web-typography/


eBooki dla programistów – it-ebooks.info

Lipiec 31st, 2013 | Posted in blog, cookbook, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam stronkę z eBookami dla programistów: http://it-ebooks.info/

Żeby przejrzeć sobie publikację np. dotyczące JavaScript wpisujemy: http://it-ebooks.info/search/?q=javascript&type=title


Natywne wsparcie Base64 w przeglądarce WWW

Lipiec 31st, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

Natywne wsparcie kodowania Base64 w przeglądarce WWW:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/window.atob
Read more …


NGINX – kilka przykładowych zastosowań

Lipiec 31st, 2013 | Posted in blog, cloud computing, nginx, REST, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Kilka przykładowych zastosowań serwera NGINX:

Read more …


APIGEE.COM – zestaw ciekawych eBooków

Lipiec 31st, 2013 | Posted in cloud computing, cookbook, REST, startup, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam stronę apigee.com, która zawiera bardzo ciekawą sekcę „best practices” z eBookami dotyczącymi szeroko rozumianego zagadnienia tworzenia API oraz tematów pokrewnych z tym związanych:
http://apigee.com/about/api-best-practices/all/ebook


NGINX – własne CA + CLIENT SIDE SSL

Lipiec 31st, 2013 | Posted in blog, cloud computing, cookbook, nginx, REST, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawy sposób na realizację centrum autoryzacji z NGINX i wykorzystanie do autoryzacji certyfikatów ssl po stronie klienta:
http://blog.nategood.com/client-side-certificate-authentication-in-ngi

Dodatkowe informacje:
1. Jak wygenerować CSR: http://www.digicert.com/csr-creation-nginx.htm
2. Jak zainstalować certyfikat SSL: http://www.digicert.com/ssl-certificate-installation-nginx.htm


Architektura NGINX

Lipiec 30th, 2013 | Posted in cloud computing, nginx, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Architektura Serwera NGINX – mój ulubiony ;-D

Read more …


Ubuntu 12.04 LTS + Postgresql 9.2 instalacja plpython3u

Lipiec 28th, 2013 | Posted in blog, Python, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Instalacja rozszerzenia plpython3u w bazie danych postgresql 9.2:

sudo apt-get install postgresql-plpython3-9.2

su postgres
psql -d postgres -c „CREATE EXTENSION plpython3u”


Darmowe testowe certyfikaty SSL

Lipiec 28th, 2013 | Posted in blog, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Z darmowych testowych certyfikatów SSL polecam: https://certyfikatyssl.pl/offer/filter/all/all/Free – można na 3 miesiące zainstalować sobie certyfikat DV za darmo, a co ciekawe potem kupić w promocji 1,5 gratis (uwaga! Trzeba skasować wcześniejsze zamówienie i zamówić ponownie !!! CSR-a wykorzystujemy tego samego ;-)): https://certyfikatyssl.pl/certyfikat-domeny-pl-superfast-ssl.html

Wadą tej firmy jest strasznie nachalny „TeleMaltreting”… ;-\

Na dłuższą metę to ich monitorowanie / namawianie do zakupu / przedłużenia certyfikatów + dzwonienie po kilka razy w tej samej sprawie strasznie irytuje i daje efekt odwrotny do założonego…

Może w końcu „krawaciarze” przygotowujący oferty i dbający o kontakt z klientem oraz sprzedaż w tej firmie sobie przemyślą celowość i skuteczność takiej strategii maltretingowej…


Kraftwerk Driven Development ;-)

Lipiec 28th, 2013 | Posted in blog | | Komentowanie nie jest możliwe

Kraftwerk Driven Development i jego dwie podstawowe fazy – odzwierciedla kaskadowe podejście do tworzenia oprogramowania we wszelkich metodykach typu RUP, PRINCE2, itp…
Read more …


Ubuntu 12.04 LTS + PostgreSQL 9.2 instalacja PLV8

Lipiec 28th, 2013 | Posted in bash, blog, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Instalacja rozszerzenia plv8 (https://code.google.com/p/plv8js/wiki/PLV8) w Ubuntu:

Read more …


HTML 5 Test Przeglądarki

Lipiec 20th, 2013 | Posted in blog, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Lista testów do przeglądarki w celu sprawdzenia stopnia obsługi standardu HTML5:

1. Obsługa hTML5: http://html5test.com

2. Obsługa CSS3: http://css3test.com

3. Obsługa WebSockets: http://websocketstest.com

4. A tutaj możemy sprawdzić na szybko czego i gdzie można używać / nieużywać: http://caniuse.com


Wzorzec MVVM – diagramy

Lipiec 16th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Diagramy obrazujące Wzorzec Projektowy MVVM (Model-View-ViewModel) – znalezione z sieci:

mvvm1
Read more …


Cloud on Ubuntu & OpenStack

Lipiec 16th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawa prezentacja o Chmurach, Ubuntu i OpenStack: https://www.brighttalk.com/webcast/6793/80469


HTML5 – „Bezpieczne” Kolory

Lipiec 15th, 2013 | Posted in blog, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Paleta „bezpiecznych” kolorów do stosowania na stronach HTML5:

1. http://websafecolors.info/

2. http://flatuicolors.com/

3. http://colours.neilorangepeel.com/


HTML5 CORS – Cross-Origin Resource Sharing

Lipiec 12th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, html5, nginx, node.js, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Cross Origin Resource Sharing (CORS) to nowa metoda implementacji żądań AJAX pomiędzy domenami. Jeszcze do niedawna implementacja takich witryn napotykała spore problemy za sprawą polityki bezpieczeństwa przeglądarek internetowych (origin policy). Uwaga! Serwer musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich zasobów.

Read more …


Warstwy Transportu / Asynchroniczne Szyny Danych: ZeroMQ i RabbitMQ

Lipiec 12th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

Dwa ciekawe narzędzia do realizacji warstwy transportu w sposób asynchroniczny:

http://www.zeromq.org/

http://www.rabbitmq.com/

Read more …


Cloud Computing – Zarzadzanie IaaS / OpenStack

Lipiec 11th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, xaas | | Komentowanie nie jest możliwe

OpenStack – to system operacyjny chmury obliczeniowej, którego zadaniem jest kontrolowanie rozproszonych zasobów obliczeniowych, obszarów składowania danych oraz lokalnej infrastruktury sieciowej w centrum przetwarzania danych. Kontrolowanie oznacza możliwość efektywnego zarzadzania oraz monitorowania zasobów.

źrodło: http://www.openstack.org.pl/co-to-jest-openstack
Read more …


BIG-DATA – regula 4V

Lipiec 11th, 2013 | Posted in blog, cloud computing | | Komentowanie nie jest możliwe

BIG-DATA – regula 4V:

1. volume – duża ilość danych

2. variety – duża różnorodność danych

3. velocity – duża szybkość pojawiania się nowych danych i ich analizy w czasie rzeczywistym

4. veracity – wiarygodność, znacząca wartość danych dla biznesu

Read more …


Camunda BPMN Platform

Lipiec 11th, 2013 | Posted in blog, bpmn, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

Kolejne ciekawe narzędzie z cyklu BPMN Platform: http://www.camunda.org/.
Wygląda ciekawie ;-)


Bonita BPM Studio

Lipiec 5th, 2013 | Posted in blog, bpmn, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

Z serii poleceanych przeze mnie edytorów / IDE obsługujących standard BPMN w wersji 2.0 warto zwrócić uwagę także na Bonita BPM Studio:
źrodło: http://www.bonitasoft.com/products/overview/bonita-bpm-studio

bonita-studio

Ma o wiele większe wymagania sprzętowe niż polecany wcześniej Yaoqiang BPMN Editor, ale za to więcej możliwości oraz ciekawe środowisko uruchomienieniowe / serwer BPMN, na którym można docelowo zainstalować stworzone procesy.


REST API i Kody Statusów

Lipiec 5th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, html5, REST | | Komentowanie nie jest możliwe

Wszystkim tworzącym serwisy RESTful polecam ten diagram obrazujący kiedy i w jakiej sytuacji otrzymamy dany kod statusu w odpowiedzi HTTP:

http-rest-headers-status

źrodło oraz obraz w lepszej jakości do ściągnięcia: http://viswaug.wordpress.com/2008/11/26/http-header-status/


Django Framework

Lipiec 4th, 2013 | Posted in blog, Python | Tags:
| Komentowanie nie jest możliwe

Mój Własny Kucyk Django – Teraz Polska ;-)
7365

źrodło: http://www.mylittledjango.com/pony/347/

Read more …


Darmowy Yaoqiang BPMN Edytor

Lipiec 4th, 2013 | Posted in blog, bpmn, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam ten darmowy i niezależny od systemu operacyjnego (stworzony w javie) edytor BPMN o wdzięcznej nazwie: Yaoqiang BPMN Editor:
http://bpmn.sourceforge.net/

Obsługuje specyfikację BPMN 2.0 (http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/)

Życzę miłej i owocnej pracy! ;-)

bpmn-editor

Najfajniesze jest to, że narzędzie zapisuje proces w standardzie BPMN 2.0 XML. A jak mam xml, to kolejnym krokiem są transformację XSLT i automatyczne generowanie kodu źrodłowego ;-D


Projekt Orli Dom – Godło i Barwy Narodowe

Lipiec 3rd, 2013 | Posted in blog, cookbook, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam ten projekt wszystkim, którzy będą potrzebowali w swojej pracy skorzystać z materiałów graficznych dotyczących barw narodowych oraz naszego godła: http://www.orlidom.pl/ – dziękuję Panie Andrzeju za włożoną pracę i trud oraz próby uporządkowania tego tematu oraz mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zobaczę efekty Pana pracy w naszych urzędach i placówkach publicznych oraz w mediach elektronicznych z nimi związanymi.

Read more …


Mądrości z Bajek dla Branży IT

Czerwiec 29th, 2013 | Posted in blog, startup | | Komentowanie nie jest możliwe

Mądrości płynące z bajek – kiedy poznać, że projekt IT idzie w złym kierunku:

„Zrobił wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać
Spalał w niej cały węgiel z kopalni od liska.

Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała,
Stąd brak światła i węgla. Ale system działa!”

Andrzej Waligórski – Bajeczki Babci Pimpusiowej


Cloud Computing – Model XaaS

Czerwiec 28th, 2013 | Posted in blog, cloud computing, xaas | Tags: ,
| Komentowanie nie jest możliwe

Jeden z modeli chmury obliczeniowej XaaS – jak na moje skromne potrzeby kompletny (są jeszcze oczywiście inne mutacje tego oraz interpretacje w sieci) i pokazuje obraz: co / z czym / jak jest powiązane bez zbędnego bełkotu marketingowego (Zagadka: po czym można poznać, że specjalista ds. maltretingu i PR kłamie ? – Odp: rusza ustami):

Read more …


MSSQL 2012 – Import Danych z Excel-a

Czerwiec 19th, 2013 | Posted in blog, cookbook, SQL | | Komentowanie nie jest możliwe

Sposób na import danych z pliku Excel-a do bazy Microsoft SQL Server 2012 (z niższymi wersjami też działa) za pomocą języka T-SQL:

Read more …


Kursy UX: Metro UI / Windows 8

Czerwiec 15th, 2013 | Posted in blog, cookbook, css3, html5 | | Komentowanie nie jest możliwe

Podaję linki do świetnych i darmowych kursów tworzenia interefejsów UX w stylu MetroUI / Windows 8:

0. Kurs Windows 8 UI – http://www.eduweb.pl/kursy/windows/windows-8-ui.html
1. Projektowanie aplikacji w stylu Metro – http://channel9.msdn.com/Series/Projektowanie-aplikacji-w-stylu-Metro


FreeBSD: Jails / LINUX: Kontenery LXC

Czerwiec 14th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Wszystkim tym, którym brakowało w Linuxie funkcjonalności Jails z dystrubucji FreeBSD, a nie chcieli się bawić w chroot-owanie i inne cuda, polecam poniższą prezentację dotyczącą kontenerów LXC:

http://www.megiteam.pl/blog/2012/03/12/lxc-kontener-pingwinow/


RSync – Klonowanie Maszyn

Czerwiec 14th, 2013 | Posted in blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

W celu przyśpieszenia prac programistycznych i przygotowania środowiska deweloperskiego często stosuję RSync do synchronizacji / klonowania maszyn (Linux, FreeBSD, OpenBSD).

Read more …


nginx – moja konfiguracja

Czerwiec 14th, 2013 | Posted in blog, nginx | | Komentowanie nie jest możliwe

Poniżej przedstawiam konfigurację i ustawienia kompilacji oraz modułów dla serwera nginx, którą z powodzeniem wykorzystuję w wielu projektach:

Read more …


Lean Canvas – Materiały

Czerwiec 14th, 2013 | Posted in blog, lean canvas, startup | | Komentowanie nie jest możliwe

Lean Canvas – sposób / narzędzie do modelowania / dokumentowania pomysłu, umożliwiające przedstawienie jego kluczowych elementów na jednej kartce papieru A4.

Poniżej kilka ciekawych linków wprowadzających do tematyki Lean Canvas:

Read more …


Jak odczytać automatycznie wyliczaną wartość elementu LI wg reguł zdefiniowanych w CSS ?

Czerwiec 5th, 2013 | Posted in cookbook, css3, html5, javascript | | Komentowanie nie jest możliwe

W czasach obecnie nastającej mody na HTML5, CSS3 oraz wykorzystywania ich możliwości jakie nam oferują podczas budowania interfejsów webowych (natywne wsparcie w przeglądarce, responsywne layouty, itp) stajemy przed problem, jak dobrać się do tych dobrodziejstw z poziomu javascript ?

Read more …


Procesy Biznesowe: Model Dokumento-Centryczny i Proceso-Centryczny

Sierpień 23rd, 2011 | Posted in blog, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

Modele: Dokumento-Centryczny i Proceso-Centryczny są najczęściej wykorzystywanymi w systemach zarządzania przepływem pracy. Podstawowe różnice pomiędzy nimi (poza sposobem implementacji) można łatwo zauważyć analizując dwa kluczowe elementy:

n – ilość elementów występująca w systemie (ludzie, maszyny, komputery)
r – ilość kanałów komunikacyjnych pomiędzy elementami systemu
Read more …


bash: minimalizacja rozmiaru plików js i css

Sierpień 19th, 2011 | Posted in bash, blog, cookbook | | Komentowanie nie jest możliwe

Dwa proste skrypty, wykorzystujące wyrażenia regularne, do uruchomienia w bashu. Służą do minimalizacji plików js i css przed wdrożeniem na środowisku produkcyjnym. Mają za zadanie usunąć komentarze, puste linie i białe znaki (entery, tabulatory, znak karetki, itp)
Read more …


Qcadoo MES – oprogramowanie do zarządzania produkcją

Sierpień 17th, 2011 | Posted in blog, startup, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Ostatnio przeglądając portal http://antyweb.pl trafiłem na ciekawy polski produkt do zarządzania produkcją – Qcadoo MES.

Polecam linki:

1. http://www.qcadoo.com/pl/
2. http://osworld.pl/2011/08/11/wywiad-z-firma-qcadoo/
3. http://antyweb.pl/jak-tworzy-sie-system-do-zarzadzania-produkcja-w-modelu-saas-wywiad-z-tworcami-qcadoo/

A tutaj mamy wersję demo:

4. http://demo.qcadoo.com/login.html?lang=pl

Wszystko wygląda na solidną polską robotę (Polak potrafi!) ;-)
W wolnej chwili spróbuję głębiej się temu przyjrzeć, a szczególnie Qcadoo Framework.


Procesy Biznesowe: Korzyści i Obszary Zastosowania

Sierpień 16th, 2011 | Posted in blog, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

Gdy przyjrzymy się definicji procesu biznesowego:
(np, tej pochodzącej od „cioci Wiki”: http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy)

Proces biznesowy – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu.

Read more …


node.js – podręczniki

Sierpień 13th, 2011 | Posted in blog, node.js | | Komentowanie nie jest możliwe

Dla wszystkich, którzy chcą zgłębić tajemnicę frameworka node.js (http://nodejs.org) polecam dwa podręczniki, które można zakupić za cenę niecałych 8$ (około 23 PLN) – cena promocyjna, w zamian otrzymujemy dwie dobrej jakości książki w formatach: pdf, mobi, epub.

http://nodetuts.com/handson-nodejs-book.html


MegiForge.pl – hosting systemów kontroli wersji

Sierpień 8th, 2011 | Posted in blog, git, startup, svn, Teraz Polska | | Komentowanie nie jest możliwe

Polecam świetny polski produkt: MegiForge.pl (http://megiforge.pl). Jest to system kontroli wersji z możliwością uruchomienia z tego repozytorium aplikacji. Na chwilę obecną projekt jest w fazie beta, jednak już teraz oferuje przyzwoitą funkcjonalność:

1. repozytoria git i svn (publiczne i prywatne)
2. możliwość uruchomienia aplikacji Django i WSGI (docelowo będzie też Ruby on Rails, Rack, Node.js oraz PHP) bezpośrednio z repozytorium.
Read more …


WWF: Designer w Aplikacji Desktopowej

Sierpień 6th, 2011 | Posted in .net, blog, cookbook, procesy biznesowe, wwf | | Komentowanie nie jest możliwe

Zachęcam do zapoznania się z rozdziałem 17 książki: Pro WF Windows Workflow in .NET 4 wydawnictwa apress.

Jest tam przedstawione bardzo fajne rozwiązanie, jak we własnej aplikacji desktopowej dodać funkcjonalność projektowania i przeglądania wcześniej stworzonych procesów biznesowych wykorzystujących framework WWF firmy Microsoft.
Read more …


Procesy Biznesowe: Podstawowe Zagadnienia

Sierpień 5th, 2011 | Posted in blog, procesy biznesowe | | Komentowanie nie jest możliwe

W ramach porządkowania wiedzy i notatek załączam krótką ściągawkę dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z tematyką procesów biznesowych:

Z czasem postaram się rozwinąć temat i napisać więcej oraz przejść do czegoś bardziej praktycznego ;-)


Uruchomienie Servletów Javy za pomocą Grizzly

Sierpień 5th, 2011 | Posted in blog, cookbook, grizzly, jee, nginx, servlet | | Komentowanie nie jest możliwe

Ostatnio zastanawiałem się, jak uruchomić servlety javy za pomocą jakiegoś lekkiego narzędzia, bez konieczności używania dosyć pamięciożernych rozwiązań typu jetty, tomcat, glassfish czy jboss – mają one swoje zalety, jednak ja nie potrzebuję aż takiej rozbudowanej funkcjonalności.
Read more …


Categories sidebar

This is a temporary sidebar. Please go to Appearance >> Widgets to configure it.